Du er her

Psykologfaglig rådgiver

Oslo universitetssykehus HF - Klinikk psykisk helse og avhengighet, Søndre Oslo DPS

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling 

Oslo universitetssykehus med våre 25 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Ønsker du en stilling i spesialisthelsetjenesten hvor du har store påvirkningsmuligheter? 

Vi har nå ledig stilling som psykologfaglig rådgiver. Stillingen inngår i stab til avdelingsleder, sammen med medisinskfaglig rådgiver/avdelingsoverlege og spesialrådgiver fag og kvalitet. Disse er en del av avdelingens lederteam og jobber tett sammen med avdelingsleder og seksjonslederne ved Søndre Oslo DPS.

Søndre Oslo DPS er ett av to Distrikts psykiatriske senter ved Oslo Universitetssykehus HF i Klinikk for psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne i bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø med til sammen ca 150 000 innbyggere. Avdelingen har et robust og tverrfaglig sammensatt fagmiljø og ca. 190 faste stillinger fordelt på følgende seksjoner, samt egen kontorfaglig seksjon:

Allmennpsykiatrisk seksjon består av tre allmenpsykiatriske poliklinikker (Østensjø, Nordstrand, Søndre Nordstrand) og Gruppepoliklinikken. Seksjonen har noen spesialfunksjoner slik som DBT-behandling, 4-dagers behandling for angstlidelser (B4DT), traumebehandling med behandlingsmetodene EMDR og CT-PTSD og Metakognitivgruppebehandling for tilbakevendende depresjon (MCT). 

Spesialpsykiatrisk seksjon består av FACT-enheten, Akuttenheten og Spesialpsykiatrisk poliklinikk. Spesialpsykiatrisk poliklinikk er delt i to team; TIPS-team og Psykoseteam og har flere spennende prosjekter på gang. FACT Oslo Sør er delt i tre team, et for hver bydel og ble opprettet høsten 2020, så teamene er nå godt etablert. Akuttenhetens kjerneoppgave er prioritering av akutte henvendelser, kartlegging av psykisk helsetilstand, vurdering av videre behandlingstilbud og kortvarig oppfølging og behandling. Enheten har noe ambulant virksomhet.

Døgnseksjonen består av 3 enheter med ulik målgruppe. Disse rapporterer til seksjonsleder. Vi har til sammen 30 sengeplasser hvorav inntil 4 senger er beregnet på tilbud om legemiddelfri behandling for hele OUS sitt opptaksområde, 2 brukerstyrte senger og 2 senger for pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser.

Det foregår mange faglige og organisatoriske endringsprosesser ved Søndre Oslo DPS hvor psykologfaglig rådgiver vil ha en viktig rolle.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 


Arbeidsoppgaver 

 • Bidra til en strategisk utvikling av psykologifaget i tråd med avdelingens, klinikkens og OUS sine mål og strategier
 • Ha overordnet ansvar for psykologfaglig veiledning og undervisning
 • Saksbehandling
 • Oppfølging av studenter
 • Ansvar for oversikt over testmetodikk i fagfeltet og at psykologer har tilgang til nødvendig psykometriske verktøy
 • Oversikt over de ulike spesialiseringsløpene for psykologer
 • Bidra i rekruttering av psykologspesialister 
 • Delta i diverse råd og utvalg


Kvalifikasjoner 

 • Norsk autorisasjon som psykolog og godkjent psykologspesialist
 • Ønskelig med spesialisering i klinisk voksenpsykologi
 • Relevant klinisk erfaring innen psykisk helsevern
 • God kjennskap til lov om psykisk helsevern og ønskelig med vedtakskompetanse
 • Fordel med god kjennskap til primærhelsetjenesten
 • God kjennskap til offentlig forvaltning
 • God kjennskap til div systemer, Public 360, DIPS, er en fordel
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig


Personlige egenskaper 
Hos oss er det viktig at du:

 • er opptatt av fagutvikling og forbedring
 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • har evne til å skape gode relasjoner og nettverk rundt deg 
 • trives med å holde presentasjoner og snakke i forsamlinger
 • jobber godt selvstendig
 • har evne til å planlegge og organisere 
 • syns det er spennende med nye ideer og initiativ på arbeidsplassen


Vi tilbyr 

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 


Kontaktinformasjon: Asbjørn Syversen, avdelingsleder, tlf. +47 412 16 796, e-post uxasyv@ous-hf.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
31. mai 2024