Du er her

Psykologer

Sula kommune

Sula kommune ligg sentralt til på Sunnmøre med Ålesund som næraste nabo. Kommunen har om lag 9300 innbyggjarar kor om lag halvparten bur i kommunesenteret Langevåg. Med eit areal på 59 km2 er Sula ei av dei minste og mest folketette kommunane i fylket. Kommunen er ei vekstkommune med stor aktivitet, eit rikt kulturliv og med gode høve til å dyrke friluftsliv. Sula kommune ønskjer å vere ein attraktiv arbeidsgjevar som kan rekruttere, utvikle og halde på dyktige medarbeidarar.

Klar for vakre Sunnmøre?

Sula kommune har ledig 2 stillingar for psykolog

  • Kommunepsykolog som inngår i psykisk helseteam for vaksne som ligg under heimetenestene. Fast stilling.
  • Psykolog for barn og unge, som ligg under tiltakseining for barn og unge, fagområde helsestasjon. Stillinga er finansiert av styrkingsmidlar, i første omgang ut 2023.

Om du er glad i fjord og fjell og har lyst å bli med oss på laget, så gå inn på www.sula. kommune.no for å få meir informasjon om stillingane.
 

Kontaktinformasjon:
Kontaktperson for kommunepsykolog: Einingsleiar for heimetenestene Torunn Veddeng, tlf.701 99 100, e-post torunn.veddeng@sula.kommune.no

Kontaktperson for psykologstillinga for barn og unge: Einingsleiar for TBU Lindis Akslen, tlf.701 99 100, e-post Lindis.Karin.Melseth.Akslen@ sula.kommune.no

Elektronisk søknad via webcruiter.

Lenke til annonser
 

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets mai-utgave som utkommer 3. mai
 

Søknadsfrist
24. mai 2021