Du er her

Psykologer

Leger Uten Grenser

– Det viktigste vi gjør er å gi mennesker håp til å fortsette, kraft til å håndtere de påtrengende minnene, og tro på at livet kan bli bra igjen. 


Katrin Glatz Brubakk er barnepsykolog og har vært på flere oppdrag for Leger Uten Grenser, blant annet i Hellas og i Tyrkia. 

– Å jobbe med traumatiserte barn når de lever i depriverte og utrygge betingelser, er ofte annerledes enn det lærebøkene beskriver og foreleserne påstår. Vi må holde fokus på mestring og å bygge resiliens. Det er masse improvisasjon og lek, slik at barna kan få et avbrekk fra bekymringer, løse opp stive kropper og “snakke” om det som ikke alltid har ord, forteller Katrin.


Stort behov for psykologer

Leger Uten Grenser gir psykisk helsehjelp og støtte til mennesker som har opplevd eller vært vitne til traumatiske hendelser. Målet er å minske risikoen for langvarige psykologiske skadevirkninger.

Ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) vil én av fire mennesker oppleve å få en form for psykisk lidelse i løpet av livet. Likevel vil seks av ti av disse menneskene aldri oppsøke helsehjelp. 

Tallet er høyere hvis man lever under forhold hvor man risikerer å bli forfulgt, man er på flukt fra væpnet konflikt, blir rammet av naturkatastrofer, eller man lever i områder med svært begrenset tilgang til helsehjelp. Derfor er nødvendigheten av å gi psykisk helsehjelp under humanitære kriser helt essensielt. 

– Det viktigste vi gjør er å gi mennesker håp til å fortsette, kraft til å håndtere de påtrengende minnene, og tro på at livet kan bli bra igjen, avslutter Katrin.


Leger Uten Grenser trenger deg som er psykolog! 

Les mer på legerutengrenser.no/jobb-for-oss


Annonsen er fra Psykologtidsskriftets mai-utgave som har utgivelse 2. mai 2023 

 

Søknadsfrist
Løpende