Du er her

Psykologer

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - Allmennpoliklinikk, Seksjon 3 Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (Nidaros DPS)Klinikk Psykisk Helsevern, allmenn, rehabilitering og sikkerhet

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

Vi søker engasjerte psykologer som er interessert i en variert arbeidsdag  


Vi har 3 ledige faste stillinger som psykolog  i 100 % stilling fra 01.04.2023 - tiltredelse etter nærmere avtale. Stillingene er ved Seksjon 3 - Allmenpoliklinikk.

Poliklinikkene ved Nidaros DPS tilbyr utredning og behandling til pasienter over 18 år med psykisk lidelse. Pasienter som gis rett til prioritert helsehjelp i en av våre poliklinikker har moderate til alvorlige psykiske plager og det foreligger en funksjonssvikt i arbeid, sosialt eller familiært. Ettersom vi møter mange ulike mennesker og problemstillinger så har vi behov for en bred kompetanseprofil ved vår DPS. Våre poliklinikker har derfor blant annet opparbeidet seg god kompetanse på ISTDP, EMDR, kognitiv terapi og ulike traumebehandlingsformer. 

Ved allmennpoliklinikk 3 så har vi fokus på fagutvikling og et inkluderende arbeidsmiljø. Det legges til rette for at psykologer skal få tatt spesialiseringsforløp, men det er også muligheter for å delta på andre kurs som kan være nyttig for å styrke allmennpoliklinikken sin fagkompetanse. Fagutvikling skjer i tillegg gjennom teamdeltakelse, internundervisning og veiledning. Vi er organisert med 3 behandlingsteam - et eklektisk team, et psykodynamisk team og et nevro/adhd-team. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om Seksjon 3, Allmennpoliklinikk. 

Nidaros DPS er en del av spesialisthelsetjenesten i Psykisk Helsevern for voksne i Trøndelag, og ligger på Østmarkneset, Lade. Vi har lokalsykehusfunksjon for en befolkning på ca. 115 000 innbyggere. Opptaksområde går fra Fosen i vest via Trondheim og Malvik og Selbu i Øst. Våre kjerneoppgaver består av utredning, diagnostikk og behandling til voksne med psykiske helseutfordringer. Oppfølgingen og behandlingen kan være både akutt og planlagt, poliklinisk eller ved døgnopphold. Vi er opptatt av fag, kompetanseutvikling og forskning.  Vi har et eget Lærings- og mestringssenter med fokus på pårørende, samt et forsterket fokus på psykisk helse og arbeid.

Vitnemål, attester og autorisasjon legges ved søknaden elektronisk. Vi ber deg gi opp minst 2 referanser.


Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasientgruppen i allmennpoliklinikk
 • Målrettet samarbeid internt i allmennpoliklinikken og med de øvrige instansene ved Nidaros DPS
 • Samarbeid med eksterne samarbeidspartnere som fastlege og kommunale psykiske helsetjenester


Kvalifikasjoner

 • Godkjenning som psykolog
 • Ønskelig med klinisk erfaring fra psykisk helsevern
 • Utredningskompetanse
 • God skriftlig framstillingsevne
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig


Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du har evne til å skape trivsel i en hektisk og travel arbeidshverdag
 • Du liker å jobbe selvstendig og ansvarsbevisst
 • Du arbeider strukturert og målrettet
 • Du har interesse for fagutvikling
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr

 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring og gode muligheter for faglig utvikling
 • Spennende og sammensatte arbeidsoppgaver
 • Et stort fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse
 • Et sosialt inkluderende arbeidsmiljø
 • Vi er åpen for drøftinger av hvordan en jobbprofil kan balanseres mellom kliniske oppgaver, hospitering i spesialenheter og andre forhold
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Veiledning og støtte til spesialisering
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordning i KLP
 • En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv (IA) bedrift


Kontaktinformasjon 

 • Marielle Bjørkheim, seksjonsleder, tlf. 73 86 54 00
 • Lars Loftet, seksjonssjef, tlf. 73 86 54 00
 • Hilde Charlotte Kvernø, personalrådgiver, tlf. 917 24 576, e-post hilde.charlotte.kverno@stolav.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
21. mars 2023