Du er her

Psykologer

Modum bad

Modum Bad er en diakonal institusjon som skal fremme psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging.  Gjennom avtale med Helse Sør-Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser.

Virksomheten omfatter også: To poliklinikker, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og kurs- og kompetansesenteret med blant annet Seksjon for arbeidshelse – Villa Sana. Vi har cirka 300 høyt kvalifiserte og engasjerte ansatte. Vår visjon er: «En kilde til liv». Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Klikk her for å se hvordan det er å jobbe hos oss!

Brenner du for behandling av traumelidelser? Da kan du bli vår nye kollega! Ved avdelingen er det to ledige 100 prosent faste stillinger for psykologer.

Pasientene i vår avdeling er personer som har utviklet psykiske problemer etter å ha vært utsatt for alvorlige relasjonelle traumer i barne- og ungdomsalder.
Det er fire behandlingsgrupper i avdelingen med til sammen 32 pasienter. Diagnostisk vil pasientene tilhøre kategoriene PTSD(kompleks type) og dissosiative lidelser. Det er høy grad av komorbiditet med blant annet spiseproblemer, rus, angst/depresjon og personlighetsproblematikk.

Det er ønskelig med oppdatert kunnskap og erfaring med utredning og behandling av sammensatte traumelidelser. Gruppeterapeutisk erfaring vil være en fordel. Det ligger til stillingene et ansvar både for den gruppeterapeutiske og individualterapeutiske delen av behandlingsopplegget. Du bør like å arbeide i team og det legges stor vekt på evne til samarbeid.

Traumeavdelingen er for tiden med i et spennende forskningsprosjekt knyttet til hvilken type behandling som gir best effekt for pasienter med kompleks PTSD etter alvorlige relasjonstraumer i oppvekst.

I vår behandlingsmodell kombinerer vi individuelle-og gruppebaserte metoder. Vi bruker både verbale og nonverbale tilnærminger. Det teoretiske fundamentet er hentet blant annet fra teorien om strukturell dissosiasjon, tilknytningsteori, nyere interpersonlig nevrobiologi og sensorimotorisk psykoterapi.

Avdelingen er faglig godt oppdatert og satser mye på kompetanseoppbygging hos den enkelte medarbeider. Vi har gode opplærings- og veiledningsordninger i et tverrfaglig stimulerende miljø.

Klikk her for mer informasjon om behandlingstilbudet

Vi tilbyr:

  • interessante arbeidsoppgaver på et spennende fagområde
  • introduksjonsprogram for nyansatte
  • lønn etter avtale
  • gode pensjons- og forsikringsordninger
  • personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
  • personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Kontaktperson:

Avdelingsleder Gun Elinor Abrahamsen, mobil: 90126327 eller gun.abrahamsen@modum-bad.no
Nestleder Solveig Nævra Lie, mobil: 92884517 eller solveig.lie@modum-bad.no

Stillingstype:

100% fast stilling

Tiltredelse:

1. september 2020 og
1. oktober 2020

Vi ber om at du søker elektronisk. 
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.

Lenke til annonse
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
5. august 2020