Du er her

Psykolog

Bø og Sauherad kommuner - Ung Arena Midt-Telemark

Bø kommune har ca 6500 innbyggere og nesten 3000 studenter tilknyttet Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Bø. Bø er et attraktivt regionsenter midt i Telemark, og er i sterk vekst. Bø er kjent for Bø sommar land, Gullbring kulturanlegg, handel og reiseliv, Lifjell, universitetet, et mangfoldig kultur-, idrett og friluftsliv og levende folketradisjoner. Sauherad kommune har ca 4300 innbyggere, og Gvarv er skole-, helse- og handels  senter. Sauherad er særleg kjent som fruktbygda, med satsing på fruktdyrking og foredling, et levende kulturlandskap, et aktivt reiseliv rundt Norsjø, Sagavoll folke høgskole, stolte folketradisjoner og et sterkt kunstnermiljø. Bø og Sauherad skal slå seg sammen fra 2020, og navnet skal være Midt-Telemark kommune.  

Bø og Sauherad kommuner søker psykolog til Ung Arena Midt-Telemark. Ung Arena er et prosjekt i regi av satsingen «Program for folkehelsearbeid i kommunene». Prosjekt perioden varer ut 2022. Prosjektet innebærer å etablere en kombinert sosial møteplass og lav terskel hjelpetjeneste for ungdom i Bø og Sauherad. Målet er å styrke psykisk helse og livskvalitet blant barn og unge. Prosjektet er et samskapingsprosjekt, som skal utvikles av ungdom, frivillige og fagfolk sammen. Er du en person som liker å jobbe med ungdom, i tverrfaglige team og utvikle noe nytt er dette stillingen for deg. For mer informasjon se: http://www.bo.kommune.no/tenester/folkehelse/ung-arena-midt-telemark/

Fast stilling 100 % med tiltredelse snarest mulig.
 

Arbeidsoppgaver

 • Samtaler med barn, unge og familier
 • Helsefremmende og forebyggende tiltak, kartlegging, utredning og behandling
 • Tett samarbeid med prosjektleder i drift og utvikling av Ung Arena
 • Veilede og drive samskaping sammen med andre fagpersoner, studenter, erfaringskonsulenter og frivillige
 • Delta i tverrfaglige team
 • Samarbeid med kommunale og interkommunale hjelpetjenester (helse- og omsorgstjenester, barnevern, pedagogisk-psykologisk tjeneste, NAV)
 • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten

Krav til utdanning og ønskede kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
 • Gode datakunnskaper
 • Fordel med erfaring fra arbeid med ungdom 
 • Fordel med prosjekterfaring
 • Fordel med erfaring fra tverrfaglig samarbeid

Personlige egenskaper

 • Engasjement og interesse for fagutvikling, forebyggende og helsefremmende arbeid
 • Selvstendig, fleksibel og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • Være en trygg voksen i møte med ungdom

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å utvikle nye tiltak og forme arbeidet
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Deltagelse i faglige nettverk lokalt og nasjonalt
 • Samarbeid med kommunepsykolog
 • Mulighet for spesialisering og veiledning av psykologspesialist
 • Fleksibel arbeidstid

Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende lov og avtaleverk.

Offentliggjøring

Jf. Offentlegloven § 25 plikter arbeidsgiver å gjøre søker oppmerksom på at opplysningene om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Bø kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentligheten hvis dette ønsket ikke kan imøtekommes.

Annet

 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Kopi av vitnemål og attester leveres i forbindelse med intervjuet
 • Krav om politiattest
 • E-læringskurset for nyansatte i Bø kommune skal gjennomføres før oppstart i stilling

Søknad sendes

Søknad må sendes elektronisk via hjemmesiden til Bø kommune og valget «søk på stilling»  http://www.bo.kommune.no/ledige-stillingar/

Hvis du har krysset av for at du vil ha dokumenter og annen kommunikasjon tilsendt elektronisk, vil du få en e-post med kvittering om at søknaden er mottatt.
 

Kontaktpersoner
Frøydis Haukeland, folkehelsekoordinator,  e-post froydis.haukeland@bo.kommune.no, tlf. 920 66 536

Brita Rønning Iversen, kommunepsykolog,  e-post brita.ronning.iversen@bo.kommune.no,  tlf. 917 19 190

Annonsen er fra Tidsskriftets Februar-utgave som utkommer 01. februar 2019

Arbeidssted
Bø og Sauherad kommuner - Ung Arena Midt-Telemark
Søknadsfrist
20. februar 2019