Du er her

Psykolog/-spesialist eller helse-/sosialfaglig master/bachelor med terapeutisk videreutdanning

Bufetat - Multisystemisk terapi-team Gjøvik

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Region øst har også ansvar for å drifte omsorgssentrene for enslige mindreårige asylsøkere. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region øst dekker fylkene Akershus, Østfold og Innlandet. I tillegg har vi fire familievernkontor i Oslo. Regionkontoret ligger i Lillestrøm.

Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Les gjerne litt om MST her:

Om MST NUBU


Vil du jobbe arenafleksibelt og være med å gjøre en forskjell for ungdom og familier? Har du lyst til å jobbe med en evidensbasert metode med gode resultater?

Til vårt MST-team på Gjøvik har vi nå ledig en fast 100 % stilling som terapeut!  


MST er en tidsavgrenset familie- og nærmiljøbasert behandlingsmetode for ungdom med atferdsutfordringer på flere arenaer. Noen av ungdommene vi jobber med kan stå i fare for å bli plassert utenfor hjemmet, og vi jobber da for at de kan fortsette å bo hjemme. Metoden er evidensbasert og utviklet i USA.  Implementeringen i Norge ledes av Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU). I Bufetat region øst drives det totalt seks MST- team, nasjonalt er det nå 23 MST-team. Et MST-team består av tre-fire terapeuter og en leder/veileder som er faglig og administrativ ansvarlig for teamet. Behandlingen er tilgjengelig for familiene 24 timer i døgnet, syv dager i uka.

Hos oss vil du jobbe med kun 3-5 familier av gangen i opptil fem måneder. I løpet av en arbeidsuke har du flere treffpunkter med familiene du følger opp og du jobber arenafleksibelt i hjem, nærmiljø og skole. MST er fleksible på møtetidspunkter, så innimellom kan det være at du har møter på ettermiddag/kveld. Til gjengjeld får du fleksibilitet tilbake i form av å ikke “telle arbeidstimer” - om du ikke har møter eller andre oppgaver disponerer du den tiden fritt til å gjøre andre ting. Arbeidsbelastningen pr uke styres også i stor grad av hva som skjer i behandlingene, så den kan variere. Fleksibiliteten i arbeidstid kompenseres godt i egen avtale for MST-terapeuter, og består av et månedlig pensjonsgivende økonomisk tillegg og fem ekstra fridager i kvartalet.

Mange av de som er ansatt i et MST-team har vært ansatt over mange år. Det er en jobb mange trives svært godt i.

Kontorlokalene våre er på Øverby i Gjøvik, men vi er flere i teamet som bor andre steder i Innlandet, da mye av arbeidet foregår med utgangspunkt i eget hjem. En gang i uken er det obligatorisk oppmøte på kontoret for veiledning. Familiene vi jobber med bor i hele tidligere Oppland. 

Vi gleder oss veldig til å få en ny kollega, kanskje blir det deg?


Arbeidsoppgaver 

 • Terapeutisk arbeid etter MST’s behandlingsprinsipper og praksis
 • Koordinere det faglige arbeidet i MST-behandlingen og samarbeide nært med blant annet skole, politi, barnevern og psykisk helsevern
 • Delta i ukentlig veiledning, ukentlig konsultasjon og kontinuerlig opplæring
 • Utføre MST’s kvalitetssikringsrutiner
 • Drive informasjonsarbeid om MST


Kvalifikasjoner 

 • Det kreves profesjonsstudiet i psykologi, mastergrad/hovedfag i helse- og sosialfag med relevant terapeutisk videreutdanning, eller bachelor i helse- og sosialfag med relevant terapeutisk videreutdanning
 • Det kreves at du har erfaring fra terapeutisk/klinisk arbeid
 • Det kreves god kjennskap til metodens teoretiske fundament, dvs. system-/familieterapi, kognitiv atferdsterapi og sosial læringsteori
 • Det er ønskelig at videreutdanningen din er innen familieterapi, og at du har jobbet med barn/ungdom med atferdsvansker tidligere
 • Du har gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Du har god skriftlig framstillingsevne
 • Du har relevante IKT-kunnskaper
 • Du må ha førerkort for bil og kunne disponere egen bil i tjenesten

Kun de som innfrir de formelle kvalifikasjonskravene (grunnutdanning, videreutdanning og arbeidserfaring) vil bli vurdert innkalt for intervju. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål vedrørende dette. Ut fra relevans for stillingen vil de formelle kvalifikasjonskravene kunne vektes ulikt ut fra hva søkerne har av dette.

 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt


Personlige egenskaper 

Vi ønsker oss en kollega som

 • Er ansvarsbevisst og innehar gode samarbeidsevner
 • Er resultatorientert og har gjennomføringsevne
 • Ønsker og har mulighet til å arbeide fleksibelt både med tanke på arena og arbeidstid
 • Har god evne til og trives med å jobbe selvstendig og systematisk, samt skriftliggjør sitt arbeid på en god måte
 • Gjerne har bred og allsidig erfaring, og som kan dra veksler på dette i arbeidet med ungdom og familier i vår målgruppe
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø gjennom fellesskap, støtte og humor
 • Er lærevillig og anerkjenner at endringer skapes gjennom multisystemisk innsats og gjennom MST’s kvalitetssikring og behandlingsprinsipper


Vi tilbyr 

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 0794 psykolog, p.t. kr 615 700 - 777 900 (ltr. 63-76) pr. år, 1304 psykolog med godkjent spesialitet, p.t. kr 777 900 - 895 500 pr. år (ltr. 76-81), 1173 klinisk sosionom, p.t. kr 524.700 - 667 700  pr. år (ltr. 53-68) eller 1534 spesialutdannet miljøterapeut (eventuelt i fagkoder i henhold til statlig lønnsregulativ), pt. kr 524.700 – 667.700 pr år (ltr. 53-68)
 • Lønn og stillingskode vurderes etter utdanning og ansiennitet/erfaring. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes
 • Tilgjengeligheten er regulert og kompensert (økonomisk og med ekstra fridager) gjennom egen avtale for MST-terapeuter. Det pensjonsgivende tillegget er på kr. 17.632,- pr. mnd.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer god tjenestepensjonsordning, mulighet for tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring


Vi tilbyr også: 

 • Grundig opplæring i metoden. Den som ansettes må kunne delta på MST opplæringsuke i uke 22 (27-31. mai), eventuelt i uke 38 (16-20. september) i Oslo. Vi vil dekke lønn, kost og losji disse dagene. Kun etter denne opplæringen og imens du jobber i et MST-team har du tittelen som MST-terapeut. Det er ingen sertifiseringsordninger knyttet til tittel
 • Du blir en del av vår vaktordning, hvor du er tilgjengelig for familiene i behandling også på kveld, natt og helg - dette skal du være hver fjerde uke. Ytterligere detaljer om dette får du ved å ringe leder/veileder og evt. i et intervju. Denne tilgjengeligheten kompenseres i samme som nevnt ovenfor gjennom en avtale for MST-terapeuter, og er pensjonsgivende
 • Ukentlig veiledning i det kliniske arbeidet
 • Faglig påfyll gjennom samlinger med andre MST-team. Gjennom året har vi fire slike samlinger. En av disse er med alle MST-team i Norge, og i år avholdes samlingen den 19.-20. november på Kløfta
 • Konkurransedyktige betingelser med mulighet for å inngå avtaler om spesialisering
 • Gode ordninger for elektronisk kommunikasjon (bl.a. refusjon av bredbåndsutgifter da mye av arbeidet kan foregå hjemme)
 • Sosiale sammenkomster og aktiviteter gjennom året, samt fokus på nærværstiltak
 • Et inkluderende og raust arbeidsmiljø.


Informasjon til deg som søker: 

 • Inkludering og mangfold er en styrke, og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelser, hull i CV’en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker å krysse av for dette når du søker. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonym statistikk
 • Stillingen er for tiden lagt til Multisystemisk terapiteam, Gjøvik
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. Lov om Barnevern § 12-11 andre ledd, og Forskrift om Politiattest § 7. Denne attesten skal ikke legges med søknaden
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge
 • Det kan bli aktuelt med to intervjuer
 • Ansettelsesprosessen gjøres i samarbeid mellom Bufetat og NUBU, og søkere må være innforstått med at NUBU får innsyn i søknader
 • Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden
 • Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal lastes opp elektronisk som vedlegg i Webcruiter, samt tas med ved et evt. intervju


Kontaktinformasjon: Gunn Helene Roheim, leder/veileder MST Gjøvik, tlf. 466 16 226, e-post gunn.helene.roheim@bufetat.no, LinkedIn-profil 

Dette er en 2. gangs utlysning.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
10. april 2024