Du er her

Psykolog / rådgiver innen læringsbasert rusbehandling (LBR-konsulent)

Barne-, ungdoms- og familieetaten
Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Region Midt-Norge består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Regionens administrasjon er lokalisert i Trondheim.

Vil du være en del av et fagmiljø der du kan jobbe selvstendig og ta egne initiativ?
 

Informasjon om arbeidsstedet og stillingen

Barne-, ungdoms og familieetaten (Bufetat) har nasjonalt ansvar for LBR-institusjoner for ungdom i alderen 13-18 år med alvorlig rusproblematikk og atferdsvansker.  Læringsbasert rusbehandling (LBR) tilbys for tiden ved Jong Ungdomshjem i Bærum og Bjørgvin ungdomssenter i Bergen. Behandlingen innebærer et tett samarbeid med ungdommen, ungdommens familie og nettverk, samt skole, barneverntjenestene og andre samarbeidspartnere.

Reiseaktivitet må påregnes.

I Nasjonal enhet for behandlingstiltak (NABE) i Bufetat vil du være en del av et fagmiljø bestående av psykologer og andre profesjoner. 

LBR-konsulenten har et nasjonalt ansvar for implementering av institusjonenes LBR-behandling, og inngår i avdeling Implementering og kvalitetssikring i NABE. Konsulenten har ansvaret for opplæring og kvalitetssikring av institusjonenes LBR-behandling gjennom opplæring i det teoretiske grunnlaget og anvendelsen av LBR-metoden. LBR-konsulenten har også ansvar for videreutvikling av kvalitetssikringssystemet for institusjonenes helhetlige behandlingsarbeid i samarbeid med institusjonslederne og behandlingsledere på tvers av institusjonene.
 

Hva vil arbeidsdagen din bestå av?

 • Ukentlig konsultasjon til behandlingsteamet i hver enkelt sak.
 • Kontinuerlig støtte og veiledning til behandlingsleder.
 • Kartlegge institusjonenes opplæringsbehov.
 • Jevnlige utviklingsseminarer, både lokalt og nasjonalt.
 • Videreutvikle samarbeidet mellom LBR-institusjonene.
 • Evaluere og videreutvikle LBR-metoden i institusjon, herunder familie- og nettverksarbeidet i tett samarbeid med NUBU.
 • Utarbeidelse av evalueringsrapporter til regionledelsen.
 • Bistå i rekruttering og opplæring av nyansatte.
 • Bistå institusjonene i utadrettet virksomhet og informasjonsarbeid.
 • Bidra i NABEs arbeid med faglig tjenesteutvikling og informasjonsarbeid

Hvilken bakgrunn har du?

 • Vi ønsker fortrinnsvis  psykolog med profesjonsutdannelse i psykologi og godkjenning som psykolog.
 • For ansettelse i rådgiver- eller seniorrådgiverstilling kreves fortrinnsvis mastergrad innen helse- og sosialfag. Vi vil også vurdere  søkere med 3-årig relvant utdanning på høyskole eller universitetsnivå, med minimum to års klinisk videreutdanning samt bred erfaring fra terapeutisk arbeid.
 • Det kreves god kjennskap til det faglige grunnlaget for LBR-behandlingen, herunder familieterapi, sosial læringsteori og kognitiv atferdsterapi.
 • Kjennskap til forskning om årsaker og vedlikeholdende faktorer knyttet til rusproblematikk, samt behandling av rus og atferdsproblemer, er en forutsetning.

Videre ønsker vi at du har:

 • Videreutdanning i familieterapi og erfaring fra arbeid med ungdom med rus- og atferdsproblemer og deres familier.
 • Erfaring fra veiledning/konsultasjon i evidensbasert behandlingsmetodikk.
 • Interesse for undervisning, formidling og fagutviklingsoppgaver.
 • God skriftlig fremstillingsevne.

Hvem ser vi etter?

 • Vi søker deg som har gode samarbeidsevner
 • Stillingen er definert som: “En særskilt selvstendig stilling”, og stiller store krav til selvledelse uten ekstra avlønning ved reising mm.

Personlig egnethet vil bli tillakt stor vekt den totale vurderingen.

Hva får du hos oss?

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 0794 psykolog, med lønn fra p.t. kr. 650 300- 677 600,- pr. år (ltr. 70-72), stillingskode 0795 spesialpsykolog, p.t. kr 650 300-689 600 pr. år (ltr. 70-73), stillingskode 1304 psykolog med godkjent spesialitet med lønn fra p.t. kr. 752 800- 825 900,- pr år (ltr. 77-80), stillingskode 1434 rådgiver med lønn fra p.t. kr. 499 500 - 650 300 (ltr. 55-70) eller stillingskode 1364 seniorrådgiver med lønn fra p.t. kr. 543 500 - 776 900 (ltr. 60-78). Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring. For særskilte kvalifiserte søkere vil lønn kunne diskuteres.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenetstepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Opplysninger til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er p.t. lagt til Nasjonal enhet for behandlingstiltak.
 • Det gis mulihet for at du kan bruke hjemmekontor
 • Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse, jf lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
 • Ansettelsesprosessen foretas i et samarbeid mellom Bufetat og NUBU, og søkere må være innforstått med at NUBU får innsyn i søknadene.

Kontaktinformasjon

 • Grethe Elin Larsen, LBR-konsulent, 466 19 038
 • Anne Cathrine Bartvik, spesialrådgiver NUBU, 466 15 223
 • Kate Irene Hansson, Leder, NABE, 466 17 743

Søknad med CV sendes elektronisk. 

Vitnemål og attester  legges ved  søknaden elektronisk.
 

Lenke til annonse
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
20. juni 2021