Du er her

Psykolog / psykolog­spesialist som leder / veileder

Bufetat, MST Lillestrøm

Psykolog/psykologspesialist til 100% stilling som leder/veileder i MST (Multisystemisk Terapi) i Lillestrøm. Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har egne enheter som driver med multisystemisk terapi (MST), som er en tidsavgrenset, familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige atferdsvansker.

Terapeutene jobber i hjem, nærmiljø og skole med foreldre og ungdom, der ungdommen står i fare for å bli plassert utenfor hjemmet. I region øst drives det totalt fem MST-team. Et team består av tre eller fire terapeuter og en veileder som er faglig og administrativ leder av teamet. Veileder er tilgjengelig for terapeutene 24 timer i døgnet, 7 dager i uka.

Som leder av MST teamet vil du inngå i Bufetat region øst sin ledergruppe for tiltak
som tilbyr behandling for ungdom med atferdsvansker.

Se fullstendig utlysning og søk på bufdir.no

Lenke til annonsen
 

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets juli-utgave som utkommer 1. juli 2019
 

Søknadsfrist
5. august 2019