Du er her

Psykolog / psykolog­spesialist i TFCO

Bufetat

Til nyopprettet TFCO-team i Trondheim blir det ledig to faste 100 % stillinger som familieterapeut/ungdomsterapeut.

Grunnet teamsammensetning søkes det fortrinnsvis etter en kvinnelig og en mannlig terapeut. Barne-, ungdoms- og familieetaten har egne enheter som driver med Treatment Foster Care Oregon (TFCO), en evidensbasert, tidsavgrenset og familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Metoden er utviklet som et alternativ til institusjons- eller annen gruppebasert plassering. Ungdommen plasseres i et behandlingshjem som mottar tett oppfølging fra behandlingsteamet. Det arbeides samtidig med familie og øvrige relevante systemer rundt ungdommen, med målsetting om at ungdommen skal flytte hjem i løpet av behandlingstiden på 9-12 måneder.

Behandlingsteamet består av behandlingsleder, familieterapeut, individualterapeut for ungdommen, ferdighetstrener for ungdommen og behandlingshjemskonsulent. Implementeringen av TFCO i Norge ledes av Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familieetaten. Behandlingsleder og terapeuter er tilgjengelig for behandlingshjem, ungdom og familier 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.
 

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Individualterapi med ungdommer og familieterapi etter TFCOs behandlingsprinsipper og praksis
 • Deltakelse i utarbeidelsen av individuelle behandlingsplaner for ungdommer/familier i TFCO
 • Være tilgjengelig for ungdommer/familier
 • Deltakelse på ukentlige behandlingsmøter
 • Dokumentere/journalføre kliniske planer og aktivitet
 • Deltagelse i kvalitetssikringssystemet
 • Utføre andre løpende arbeidsoppgaver
 • Vikariere for behandlingsleder ved behov

Kvalifikasjonskrav

 • Godkjent profesjonsutdannelse i psykologi kreves
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn/ungdom med atferdsvansker og arbeid med familier
 • God kjennskap til metodens teoretiske fundament, dvs. systemteori, kognitiv terapi og sosial læringsteori

Personlige egenskaper

 • Søkere må ha evne til å arbeide som en del av et behandlingsteam, være målrettet, systematisk og ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • En forutsetning for arbeidet er ønske om og mulighet til å kunne arbeide fleksibelt
 • Evne til å skaffe seg oversikt, jobbe strukturert og planmessig
 • Refleksjonsevne
 • Evne til å inspirere og engasjere
 • Initiativrik og resultatorientert
 • Stor arbeidskapasitet
 • Det vil bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet og gode samarbeidsevner

Stillingen er for tiden lagt
til TFCO Trondheim.

Kontaktinformasjon:

 • Ingrid Sirevåg Olsen, behandlingsleder TFCO Trondheim, tlf 466 15 715
 • Kyrre Lønnum, spesialrådgiver, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, tlf 930 90 451

Lenke til annonse

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets februar-utgave som utkommer 3. februar 2020 
 

Søknadsfrist
1. mars 2020