Du er her

Psykolog / psykolog­spesialist

Alternativ til Vold i Kristiansand søker psykolog/psykologspesialist med kompetanse på arbeid med barn og voksne, i 100 % fast stilling
Alternativ til Vold i Kristiansand

Alternativ til Vold (ATV) er en privat stiftelse som organiserer behandlingstilbud til mennesker med voldsproblematikk. Stiftelsen har 3 hovedmålsettinger: a) behandling, b) kunnskapsformidling og c) forskning. ATV driver 15 behandlingssentre i Norge, i tillegg til behandlingssamarbeid med ATV-kontorer i Norden. Klientgruppen er i hovedsak voksne utøvere av vold, men noen kontorer arbeider også med voldsutsatte voksne, ungdom og barn. Stiftelsen har over 70 ansatte, hovedsakelig psykologer.

Alternativ til Vold i Kristiansand ligger sentralt i kvadraturen og har lyse og trivelige lokaler. Vi har et hyggelig faglig og sosialt miljø bestående av i dag to psykologer og en psykoterapeut.
 
Stillingen er knyttet til det utvidede familiemandatet ved vårt kontor i Kristiansand. Gjennom ekstra bevilgninger fra Staten kan ATV Kristiansand fra og med 2019 arbeide med hele familien, utøver, utsatte barn og voksne. Vi søker en psykolog som har interesse for og erfaring med å arbeide med både voksne og barn.

Hovedoppgaven for stillingen er knyttet til klinisk arbeid med barn og familier, men også bidra inn i det terapeutiske arbeidet med utøvere av vold. Å bidra til en utvikling av et utvidet familiemandat vil stå sentralt.

ATV Kristiansand gir et behandlingstilbud for mennesker som utøver vold i nære relasjoner, både kvinner og menn, samt til ungdom i alderen 16-23 med generell volds og aggresjonsproblematikk. Vi arbeider med utsatte for vold og med utøvere og utsattes foreldrekompetanse. Arbeidet med volden vil ofte innebære samarbeid med barnevern, familievern, helsestasjon og andre tilbud til barn og familier.

ATV arbeider kontinuerlig med å videreutvikle et familieperspektiv på vold i familien og dette er vårt faglige satsingsområde. Vi søker fornyelse og inspirasjon blant annet innenfor kunnskap og behandling av traumer og nyere utviklings- og tilknytningsteori, i tillegg til den spesifikke voldskompetansen.

ATV søker engasjerte medarbeidere som er motivert for kontinuerlig faglig oppdatering og som ønsker å delta i et engasjerende og spennende faglig fellesskap. Videre må søkeren ha et eksplisitt ønske om å lære mer om vold og behandling. Personlig egnethet vektlegges. Vi ønsker en person med gode samarbeidsevner og som ønsker å by på seg selv. Menn oppfordres til å søke.

Ansatte i ATV har også oppgaver knyttet til undervisning og veiledningsoppgaver.

Tiltredelse: så raskt som mulig

Søknader sendes på e-post til: jobb@atv-stiftelsen.no

Spørsmål om stillingen rettes til kontorleder og psykoterapeut på ATV Kristiansand, Marit Lyngra på telefon 993 01 234 eller ATV- region Sør v/ leder og psykologspesialist Cecilie Guldvog på telefon 907 51 814.

Arbeidssted
Alternativ til Vold i Kristiansand
Søknadsfrist
15. mars 2019