Du er her

Psykolog / psykolog­spesialist

100 % FAST STILLING
Kvinnherad kommune

Kvinnherad kommune har ledig 100 % stilling fast som psykolog/psykologspesialist. Stillinga ligg under eining for Barn og familie, avdeling Tiltak og ressursar. Vi ønskjer å gje eit godt lågterskeltilbod innan psykisk helse til barn og unge i aldersgruppa 0–20 år og deira familiar. Psykologstillinga er del av ei faggruppe i  eininga beståande av psykolog, psykisk helsearbeidarar / familierettleiarar og ungdomslosar.

 

Fullstendig oversikt og utfyllande informasjon  om den ledige stillinga finn du på  http://www.kvinnherad.kommune.no

 

De kan og kontakte oss på telefon 53 48 31 00.

Vi ber om at søkjarane nyttar våre elektroniske søknadsskjema på heimesida.

 

Annonsen er fra Tidsskriftets Februar-utgave som utkommer 01. februar 2019

Arbeidssted
Kvinnherad kommune
Søknadsfrist
17. februar 2019