Du er her

Psykolog / psykolog­spesialist

Sykehuset Østfold, Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling Sarpsborg / Rusmestringsenhet Halden fengsel

Sykehuset Østfold gir spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus. Fra september 2018 er spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overført til Sykehuset Østfold. Utvidelsen betyr en aktivitetsvekst for sykehuset og gir muligheter til å videreutvikle allerede sterke fagmiljøer både i somatikken og i psykisk helsevern. Et topp moderne sykehus på Kalnes, et oppgradert sykehus i Moss og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor, gir 300 000 innbyggere et godt tilbud.  

Sykehusstrukturen skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud i god samhandling med kommunehelsetjenesten og andre sykehus.  Sammen skal vi gi pasienten en helhetlig helsetjeneste. Vi er en av Østfolds største arbeidsplasser med over 5000 medarbeidere, og er lokalisert i Sarpsborg, Moss, Halden, Fredrikstad, Askim og Eidsberg.

100 % vikariat ledig fra 01.01.2020 - med mulighet for fast ansettelse.

Ved poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling i Sarpsborg er det ledig 1 vikariat tilknyttet rusmestringsenhet ved Halden fengsel. Dette er et høysikkerhetsfengsel for mannlige innsatte. Totalt har fengselet ca 250 plasser. Ved rusmestringsenheten er det 12 plasser. Målgruppe er innsatte med behov for spesialisert rusbehandling, ofte med psykiske tilleggsutfordringer, som ønsker bistand under soningstiden. Stillingen er en videreføring av et prosjekt initiert og støttet av Helse- og omsorgsdepartementet og Justisdepartementet. Prosjektperioden er avsluttet og stillingen inngår nå i ordinær drift. Stillingsinnehaver vil ha kontorplassering ved poliklinikken i Sarpsborg og rapportere til seksjonsleder. Stillingsinnehaver vil inngå i poliklinikkens rusmestringsteam som består av 6 psykologer tilknyttet rusmestringsenheter ved 4 fengsler i Østfold, hvorav 2 psykologer i Halden fengsel. Den daglige virksomhet vil imidlertid finne sted ved og i nært samarbeid med Halden fengsel.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. 
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og kartlegging, inkl.diagnostiske vurderinger
 • Utforming av behandlingsplaner
 • Klinisk/terapeutisk arbeid med pasienter
 • Teamarbeid
 • Samarbeid med kommunale helse- og sosialtjenester
 • Samarbeid med kriminalomsorgen
 • Veiledning/konsultasjon overfor samarbeidsinstanser
 • Samarbeid med øvrige avdelinger innen spesialisthelsetjenesten
 • Deltakelse i internt utviklingsarbeid og planlegging

Kvalifikasjoner

 • Profesjonsstudie i psykologi
 • Norsk autorisasjon 
 • Kurs/utdanning i mentaliseringsbasert behandling (MBT) og/eller traumebehandling vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Erfaring fra og interesse for rusbehandling og psykisk helsevern
 • Gode evner til relasjonsbygging og kommunikasjon
 • Kreativitet og fleksibilitet i forhold til rolleutforming
 • Personlig egnethet tillegges vekt

Vi tilbyr

Kontakt

Kyrre Moen, seksjonsleder, tlf. 916 56 575


Lenke til annonsen
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
10. desember 2019