Du er her

Psykolog / Psykolog­spesialist

Kapellveien habiliteringssenter - Stiftelsen Nordre Aasen

Kapellveien habiliteringssenter er en idèell stiftelse som har driftsavtale med Oslo universitetssykehus, avdeling Ullevål, seksjon for nevrohabilitering- barn. Vår oppgave er å gi tilbud til barn og unge med autismespekterforstyrrelser, spesifikke språkvansker og psykisk utviklingshemming med omfattende lærevansker og/eller problematferd. Arbeidet ved Kapellveien habiliteringssenter er atferdsvitenskapelig basert. Våre tjenester omfatter pedagogisk og diagnostisk utredning   og ambulant veiledning til barnehager, skoler og foreldre.

Kvalifikasjoner: Vi søker en psykolog som har kunnskap, erfaring eller interesse for anvendt atferdsanalyse og målgruppen vi gir tilbud til. Erfaring med testing og diagnostisering av barn og unge er nødvendig og gjerne kompetanse i nevropsykologi og/eller habilitering. Du må ha god relasjons- og samtalekompetanse, god skriftlig uttrykksevne, kunne arbeide selvstendig og ha gode samarbeidsevner. Det forventes at psykolog bidrar med fagutvikling og undervisning. Ved ansettelse vil det også bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.


Vi kan tilby: Stimulerende og aktivt fagmiljø med høy faglig kompetanse, godt samarbeidsklima, spennende og varierte arbeidsoppgaver. Godt samarbeid innad i psykologgruppa, samt tverrfaglig samarbeid under utredning og oppfølging av det enkelte barn. Gode muligheter for medvirkning og personlig utvikling. Pensjonsordning i KLP. Lønn etter avtale.

Gå gjerne inn på vår nettside www.kapellveien.no for mer opplysninger om vår virksomhet.
Kontaktperson: Daglig leder Turid Ommundsen, tlf. 22 79 73 00 / 908 41 876.
Søknad sendes til: turid.ommundsen@kapellveien.no

Arbeidssted
Kapellveien habiliteringssenter - Stiftelsen Nordre Aasen
Søknadsfrist
22. mars 2019