Du er her

Psykolog og familieterapeut

Sykehuset i Vestfold HF - Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Intensivseksjonen

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

Spennende stillinger for psykolog og familieterapeut

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Vestfold tilbyr tverrfaglig utredning og behandling til barn, unge og deres familier. BUP Vestfold består av to allmennpoliklinikker, en spesialisert poliklinikk for barn 0-6 år, et nevropsykologisk team, en døgnpost og en intensivseksjon. 

Intensivseksjonen har ansvaret for behandlingen av pasienter med spiseforstyrrelser og deres familier og tilbyr intensivert familiebehandling og DBT- behandling.

Vi har ledig følgende stillinger: 

 • 100 % fast stilling som familieterapeut
 • 100 % midlertidig stilling 1 år som psykolog

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Det må fremgå av søknaden om man søker en av stillingene eller begge.


Kvalifikasjoner

 • Norsk psykologautorisasjon
 • Familieterapeut må ha videreutdanning i familieterapi, samt helse-/sosial - eller psykologfaglig utdanning
 • Beherske norsk språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede). 


Vi ønsker at du:

 • Har erfaring fra familieterapi og/eller familiebasert arbeid med spiseforstyrrelser
 • Er en god teammedarbeider
 • Er kreativ, fleksibel og interessert i å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Kan gi veiledning, undervisning og delta i forbedringsarbeid
 • Er utviklingsorientert og har god systemisk forståelse
 • Har gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
 • Har godt humør og god refleksjonsevne
 • Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt i ansettelsen.


Vi tilbyr

 • Et fagmiljø preget av engasjement og høy kompetanse
 • Tverrfaglige team med gode kollegaer
 • Utfordrende og spennende utviklingsmuligheter
 • Klinisk veiledning
 • Egen forskningsenhet i klinikk psykisk helse og rusbehandling
 • Gode arbeids- og permisjonsordninger
 • Lønn med grunnlag i formell kompetanse og erfaring

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning, Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.


Kontaktinformasjon: Liv Ristvedt, seksjonsleder, tlf. 971 97 480.


Lenke til annonsen

Søk på stillingene

 

Søknadsfrist
1. mars 2020