Du er her

Psykolog med spesi­alisering i klinisk nevro­psykologi

MS-Senteret Hakadal

MS-Senteret Hakadal AS er et høyspesialisert ressurssenter innenfor MS-rehabilitering. Senteret er en kunnskapsbedrift med kontinuerlig fokus på kompetanseutvikling og kunnskapsformidling.  Driften er sikret gjennom avtaler med alle helseregionene. Senteret eies av MS-forbundet og drives som et non-profit selskap, har 65 ansatte og yter tjenester etter Spesialisthelsetjenesteloven. MS-Senteret har hatt psykologer tilknyttet siden 2006.

Ledig stilling for psykolog som er spesialist i klinisk nevropsykologi, evt. med tilnærmet tilsvarende kompetanse. 100% stilling, ett års vikariat.

MS-Senteret Hakadal har i dag to psykologstillinger, samt psykolog i lederstilling. En av våre psykologer skal ha ett års permisjon i forbindelse med spesialiseringsløp. Vi søker derfor psykolog med spesialisering i klinisk nevropsykologi, eller med tilnærmet tilsvarende kompetanse, til ett års vikariat. Primært 100% stilling, men mindre andel kan diskuteres.

Stillingen medfører selvstendig ansvar for nevropsykologiske utredninger og oppfølging, samt aktiv deltagelse i vårt kognitive tverrfaglige rehabiliteringstilbud. Det er ønskelig med en person som også kan bidra i annet helsepsykologisk arbeid etter behov. Det vil være mulighet for både individuelt arbeid, undervisning, veiledning og grupper for pasienter, pårørende og fagpersonell. 

Vi kan tilby: 

 • Varierte og meningsfylte arbeidsoppgaver  
 • Kvalifiserte og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø 
 • Rom for fagutvikling, vi har egen FOU-leder 
 • Gode velferdsordninger 
 • Fleksibilitet med hensyn til ønsket stillingsprosent

Ønskede kvaliteter hos deg: 

 • Engasjert person som jobber godt både selvstendig og i team 
 • Faglig dyktig, med lyst til å utvikle deg videre sammen med oss
 • Bred erfaring med nevropsykologi og erfaring eller interesse for helsepsykologi og rehabilitering 
 • Fleksibel og løsningsorientert 
 • Personlig egnethet og samarbeidsevne vektlegges 
 • Krav om gode norskkunnskaper, og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

 

Tiltredelse 5. august eller etter avtale. 

Vil du vite mer om oss? Se vår hjemmeside www.mssenteret.no.

Har du spørsmål til stillingen – ta kontakt med avdelingsleder Heidi Elnæs eller helse- og sosialfaglig leder/psykologspesialist Marte Førland på tlf.nr. 67 06 29 00.

Søknad med CV og relevante attester sendes HR-rådgiver Marianne Halvorsen på mail: marianne.halvorsen@mssenteret.no 

 

Søknadsfrist
23. juni 2019