Du er her

Psykolog med barnefaglig bakgrunn

Salten tingrett og Lofoten tingrett

Salten tingrett og Lofoten tingrett behandler hvert år flere titalls saker om fast bosted, samvær og foreldreansvar. Vi benytter psykologer i de innledende saksforberedende møter i retten, til mekling og eventuelt forutgående samtaler med foreldre og barn. 

 

Grunnet økning i saksmengden søker vi samarbeid med flere barnefaglige psykologer. Du må ha relevant erfaring og være fleksibel med hensyn til arbeidstid. Vi ønsker å knytte til oss psykologer fra flere kanter av landet vårt. 

Godtgjørelse er etter den offentlige salærsats. For mer informasjon kontakt sorenskriver Ingrid Johanne Lillevik på telefon 75 43 48 00.

Informasjon om domstolene finner du på www.domstol.no/salten

Skriftlig henvendelse med cv sendes til: salten.tingrett@domstol.no

Salten tingrett, Postboks 322, 8001 Bodø.

 

Søknadsfrist
Ikke oppgitt