Du er her

Psykolog interessert i å jobbe med kunnskaps­basert behandling for PTSD

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

NKVTS utvikler og formidler kunnskap om vold og traumatisk stress. Målet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre. Senterets oppgaver er forskning, utviklingsarbeid, undervisning, formidling og veiledning innen temaene: vold og overgrep, katastrofer, terror og stressmestring, tvungen migrasjon og flyktningehelse. Senteret har omkring 100 ansatte fordelt på forskerstillinger og stabsfunksjoner.

Midlertidig stilling over 3 år med forbehold om fortsatt finansiering.

Vi ser etter en dyktig og engasjert psykolog/psykologspesialist/barne- og ungdomspsykiater som ønsker å jobbe med implementering av kunnskapsbasert praksis for PTSD. Den som ansettes vil jobbe med spennende og varierte oppgaver innen implementering av traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT), opplæring og veiledning i TF-CBT, prosjektutvikling og forskning. Målet med arbeidet er å øke kunnskapen om traumer og traumebehandling, sikre at barn med symptomer på posttraumatisk stress får tilbud om kunnskapsbasert traumebehandling, og se til at tilbudet opprettholdes over tid. Vi samler inn kliniske data fra pasienter og data knyttet til implementering og ledelse for å forske på behandlingseffekt og hvilke faktorer som bidrar til effektiv implementering.

Prosjektet implementerer TF-CBT i psykisk helsevern for barn og unge (BUP), og har nylig fått tilleggsbevilgning for å innlemme Statens Barnehus i implementeringen. Den som ansettes vil ha oppgaver knyttet til å etablere et TF-CBT-tilbud i Statens Barnehus, gi opplæring og veiledning i TF-CBT, samt bidra til å etablere TF-CBT-tilbud i BUP i de delene av landet hvor dette mangler. Den som ansettes vil også kunne få mulighet til å delta i forskningsoppgaver.

Ansvar og arbeidsoppgaver omfatter bl.a.:

 • veiledning av terapeuter som skal lære TF-CBT i BUP og Statens Barnehus
 • holde kurs i TF-CBT
 • veiledning av ledere i implementeringsledelse
 • bidra i den videre utviklingen av prosjektet
 • forskningsoppgaver knyttet til datainnsamling og planlegging av videre forskning

 Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • psykolog/psykologspesialist/barne- og ungdomspsykiater
 • interesse for implementering av kunnskapsbasert praksis
 • interesse for forskning
 • evne til å arbeide selvstendig, strukturert, effektivt og målrettet
 • god evne til analytisk tenkning samt å se sammenhenger og løsninger
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • engasjert og positiv
 • gode samarbeidsegenskaper

 Det er en fordel om du også har:

 • erfaring fra lignende oppgaver
 • erfaring med å formidle fag
 • veiledningserfaring

 Vi kan tilby:

 • opplæring i TF-CBT og implementering
 • mulighet for å søke om PhD-midler
 • spennende muligheter for faglig videreutvikling i Norges fremste forskningsmiljø innen vold og traumatisk stress
 • fleksibel arbeidshverdag
 • hyggelige kolleger og et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • moderne lokaler i Nydalen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • lønn etter avtale

Les mer om prosjektet her: https://www.nkvts.no/prosjekt/ledelse-og-implementering-av-tf-cbt/ og her: https://www.nkvts.no/tf-cbt/

Prosjektbeskrivelser kan sendes ut på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette (Offentllighetsloven § 25).

Kontaktperson: Prosjektleder Ane-Marthe S. Skar, tlf. 97 66 15 91, a.m.s.skar@nkvts.no
 

Lenke til annonsen og søknadsportal 

 

Søknadsfrist
30. juni 2019