Du er her

Psykolog i fast 100 % stilling

Søndre Land kommune

Er du en engasjert psykolog som ønsker å jobbe med barn og voksne i et spennende miljø?

Da kan Søndre Land være en kommune for deg.

Med en befolkning på 5700 innbyggere er dette en skjult perle i Innlandet fylke.

Søndre  Land kommune ligger strategisk til mellom regionsenteret og hovedstadsregionen, og mange av våre innbyggere har arbeid utenfor kommunen. En stor fordel er den korte avstanden til Gardemoen flyplass, som gjør det til et ideelt sted å bo for de som ønsker å kombinere mellom naturskjønnheten og det praktiske i hverdagen.

Vi har et velutviklet tjenestetilbud i kommunen, inkludert helse- og omsorgstjenester, utdanning, kultur, idrett og friluftsliv. I tillegg tilbyr vi flere barnehager, skoler og helsestasjoner som sikrer et helhetlig tilbud til våre innbyggere.

Mangfold og inkludering er viktige verdier i vårt lokale samfunn. Vi tror på et inkluderende fellesskap er avgjørende for barn og unge skal trives og utvikle seg. Derfor jobber vi aktivt med å bygge broer, bryte ned barrierer og skape et miljø der alle får mulighet til å delta og uttrykke seg fritt.

Vi legger også stor vekt på forebygging, tidlig diagnose og tilrettelegging av helsetjenester som er tilgjengelig for alle.

Om du ønsker å bli en del av vårt sterke og bærekraftige fundament, som støtter innbyggernes helsebehov på lang sikt, er Søndre Land et riktig sted for deg.


Om stillingen

Søndre Land kommunen ønsker gjennom tilsettingen å styrke innsatsen overfor barn, unge og unge voksne med psykiske helseutfordringer og rusproblemer. Særlig gjelder dette barn, unge og unge voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester. Det forventes at den som tilsettes bidrar i kommunens helhetlige helsefremmende og forebyggende arbeid.

Det finnes allerede en dyktig og erfaren kommunepsykolog som jobber med barn, unge og voksne i en 50% stilling. Som en del av vårt faglige fellesskap vil du ha muligheten til å samarbeide og utveksle kunnskap med denne psykologen. Vi legger stor vekt på et samarbeidsorientert arbeidsmiljø, der faglig utvikling og teamarbeid står sentralt.

Vi har også et legesenter med et dyktig team av helsepersonell innen rus og psykisk helse som man kan dra nytte av for å sikre best mulig omsorg og behandling der faglig utvikling og pasientens velvære står i fokus.

Stillingen vil inngå i et tverrfaglige fagteam innen psykiske helse- og rusarbeid. Stillingen er en fast 100 % stilling, med en tilhørighet fordelt 50/50 mellom avdeling på helsestasjonen og avdeling for psykisk helse og rusarbeid.


Arbeidsoppgaver

 • Utøve utadrettet klinisk praksis og konsultasjoner i aldersgruppen 12 til 25 år, med vektlegging på samarbeid og involvering av foreldre
 • Identifisere risikofaktorer og gjennomføre forebyggende befolkningsrettede tiltak for å redusere psykiske helseutfordringer
 • Veiledning og faglig støtte til kollegaer og samarbeidspartnere, både individuelt og i grupper
 • Inngå som ressursperson i kommunens tverrfaglige fagteam
 • Styrke behandlingskompetansen på lette til moderate psykiske lidelser
 • Sikre korrekt og adekvat dokumentasjon av klinisk arbeid, knyttet til tester og screeninger
 • Bidra til utvikling av fagområde ved å delta i prosjekter og arbeidsgrupper knyttet til psykisk helse og rusarbeid i kommunen


Kvalifikasjonskrav

 • Psykologspesialist med norsk autorisasjon eller eventuelt psykolog på lisens
 • Erfaring fra pasientbehandling ovenfor målgruppa 12 til 25 år.
 • Erfaring fra å jobbe tverrfaglig på tvers av kommunale tjenesteområder, regionale team og nettverk med spesialisthelsetjenesten
 • Det er ønskelig med sertifisering i foreldreveiledningsprogrammet COS-P.
 • Det er ønskelig med erfaring i bruk av Feedback Informerte Tjenester (FIT) eller andre systematiske tilbakemeldingstjenester
 • Behersker norsk godt skriftlig og muntlig
 • Det kreves sertifikat, klasse B


Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Inneha høy arbeidskapasitet og like å jobbe med tjenesteutvikling
 • Gode kommunikasjonsevner og samtidig evner å skape en støttende atmosfære med barn, unge og unge voksne
 • Har en profesjonell holdning og anerkjenner betydning av endring gjennom felles innsats
 • Kan arbeide selvstendig, analytisk og systematisk i et nært samarbeid med andre for å sikre god faglig forsvarlighet
 • Det er et behov at du kan veilede og støtte på systemnivå i fastlåste mønstre mellom barn og medarbeidere
 • Bli en verdifull bidragsyter til vårt arbeidsmiljø for våre ansatte


Betingelser

Tilsettingen skjer på vanlige kommunale vilkår ut fra gjeldende lover, regler og avtaleverk, herunder bestemmelser om ferie.

God pensjonsordning i KLP.

Det er prøvetid på 6 måneder.

Godkjent vandelsattest (ikke eldre enn 3 mnd.) kreves før tiltredelse. Attesten skal ikke vedlegges søknaden.

Vi ser frem til å motta din søknad og ønsker deg velkommen som en viktig bidragsyter til vårt felles mål om å forbedre psykisk helse og rusarbeid for barn, unge og unge voksne i Søndre Land kommune.

Dersom du ønsker at ditt navn skal unntas fra offentlig søkeliste, skal det alltid begrunnes jfr. Offentleglova § 25.  Begrunnelsen vil bli vurdert og vi gjør oppmerksom på at generell misnøye med at søknaden blir kjent ikke er tilstrekkelig grunn.  Det må foreligge spesielle omstendigheter. 


Kontaktinformasjon: Spørsmål om stillingen kan rettes til Tine Hegg på telefon 48184554

Lenke til annonsen
Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
22. september 2023