Du er her

Psykolog i 100 % vikariat i 1 år

Alternativ til Vold Drammen

Om ATV Drammen 

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Gjennom vårt arbeid med vold er målet å øke trygghet og sikkerhet i familien, og tilrettelegge behandlingen ut ifra kunnskap om at alle i familien blir påvirket av volden. Vår klientgruppe er voksne som utøver vold og hans eller hennes familie, noe som inkluderer arbeid med voldsutsatte voksne, ungdom og barn. ATV har tre virksomhetsområder: behandling, kunnskapsformidling og forskning/ fagutvikling. Vi har 15 behandlingssentre i Norge, i tillegg til behandlingssamarbeid med Norden. Vi har 103 ansatte, hovedsakelig psykologer og psykoterapeuter.

ATV Drammens mandat er behandling til voksne som har volds- og eller aggresjonsproblemer og deres familier. Videre er ATV Drammen er det kontoret med lengst erfaring med behandling av ungdom som har volds- og aggresjonsproblemer. Ut over det kliniske arbeidet har ATV Drammen også utadrettet virksomhet som en del av oppdraget sitt. Formålet er kompetanseheving og veiledning om bekjempelse av vold i nære relasjoner primært til barneverntjenesten. Arbeidet er fordelt på undervisning, kurs, konsultasjon og veiledning. Kontoret har fem ansatte, tre psykologer og to psykologspesialister.

Alternativ til Vold Drammen har ledig stilling for psykolog
i 100 % vikariat i 1 år
 

 

Alternativ til Vold jobber for et likestilt samfunn der ingen blir utsatt for vold og krenkelser. Vår visjon er at ATV skal være en ledende aktør og faglig premissgiver på feltet familievold og behandling. Vi har et stort fokus på faglig utvikling, og på et inkluderende arbeidsmiljø som kjennetegnes av verdighet, raushet og inkludering.

ATV Drammen var stiftelsens første distriktskontor og ble opprettet i 1996. Kontoret finansieres med tilskudd fra Drammen kommune og staten ved Barne- og familiedepartementet. Ved kontoret jobber det i dag tre psykologer og to psykologspesialister. Da en av våre kollegaer skal ut i svangerskapspermisjon søker vi deg som er psykolog til et ettårs vikariat. 

Dine arbeidsoppgaver vil være klinisk virksomhet, primært behandling av mennesker som utøver vold i nære relasjoner, enten i gruppe eller individuelt. ATV Drammen gir i tillegg et behandlingstilbud til ungdom som utøver vold.  Du vil også møte noen partnere og barn som har vært utsatt for vold, og delta på noe familiearbeid i samarbeid med kollegaer som hjelper resten av familien. Det vil også kunne være noen oppgaver knyttet til undervisning og veiledning. ATV som organisasjon legger stor vekt på fagutvikling, og gjennomfører flere nasjonale interne fagseminarer i løpet av året.

Vi søker deg som er spesielt motivert for kontinuerlig faglig oppdatering. Vi ønsker at du er fleksibel, har gode samarbeidsevner, stor arbeidskapasitet, og har rom for et feministisk perspektiv. Erfaring fra klinisk behandling er ønskelig. Vi kan tilby engasjerte kollegaer i et støttende arbeidsmiljø, i nyoppussede lokaler nær jernbanestasjonen i Drammen, fleksibel arbeidstid og gode personalordninger. Pendlertid fra Oslo er ca 30 minutter.

Menn oppfordres til å søke.


Hva mer kan vi tilby:

  • En spennende og givende jobb i en kunnskapsorganisasjon i utvikling
  • Varierte arbeidsoppgaver. Klinisk arbeid, prosjektarbeid, samarbeid med andre instanser, veiledning og undervisning
  • Et levende og inkluderende arbeidsmiljø med høyt kompetente medarbeidere
  • Trening i arbeidstiden
  • God pensjonsordning
  • Konkurransedyktig lønn
  • Interne felles fagdager og årlig personalseminar


Tiltredelse: 1. oktober eller tidligere dersom mulig.

Spørsmål om stillingen kan rettes til: kontorleder og psykologspesialist, Hanne Eriksen, e-post hanne.eriksen@atv-stiftelsen.no eller mobil 469 31 453.


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
8. juni 2023