Du er her

Psykolog i 100 % fast stilling

Nordre Land kommune

ARBEIDSOPPGAVER:

Det er en målsetting at du kan tilføre kompetanse og kunnskap, gi faglig støtte og veiledning både til fagpersoner og ulike avdelinger i kommunen. Stillingen integreres i det tverrfaglige arbeidet rundt barn og unge, og vil være en kombinasjon av system- og individrettet arbeid, der du i stor grad kan påvirke og forme stillingen. Arbeidet vil preges av tjenesteutvikling og du blir en viktig medspiller i kommunens satsning på barn og unge. Stillingen vil ha arbeidsoppgaver som inneholder systemarbeid, forebyggende arbeid, veiledning, tverrfaglig samarbeid, lavterskel-behandling og oppfølging. Fordelingen av innsatsen mellom disse områdene vil avtales nærmere i dialog mellom deg og kommunen.

VI TILBYR:

  • Lønn etter avtale
  • God pensjonsordning og forsikringer gjennom KLP
  • Tilrettelegging for spesialistutdanning etter avtale
  • Pr. tiden gratis parkeringsplass i umiddelbar nærhet til kontorstedet og fleksitidsordning


Les mer om stillingen på vår hjemmeside:
www.nordre-land.kommune.no
 

Annonsen er fra Psykologtidsskritets oktober-utgave som utkommer  1. oktober 2020
 

Søknadsfrist
23. oktober 2020