Du er her

Psykolog - fast stilling

Oslo universitetssykehus HF - Klinikk psykisk helse og avhengighet, Akuttenheten Søndre Oslo DPS

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling 

Oslo universitetssykehus med våre 25 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.  

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling». 

Søndre Oslo DPS er ett av to distriktspsykiatriske sentre ved Oslo universitetssykehus, Klinikk psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand med ca. 150.000 innbyggere. Avdelingen har tverrfaglig sammensatt fagmiljø og har ca. 150 faste stillinger. DPS’et har følgende seksjoner: Spesialpsykiatrisk seksjon, Allmennpsykiatrisk seksjon, og Seksjon for døgnbehandling. Døgnseksjonen består av tre enheter med totalt 30 sengeplasser. Søndre Oslo DPS er samlokalisert med Barne- og ungdomspsykiatri og Ruspoliklinikk i moderne lokaler på Mortensrud.

Akuttenheten ble etablert i 2006 og tilhører Spesialpsykiatrisk Seksjon, som også består av en Spesialpsykiatrisk poliklinikk med et TIPS-team og tre FACT-team. Akuttenheten består av enhetsleder, en overlege, en lege i spesialisering, en psykologspesialist, to psykologer og en psykiatrisk sykepleier. Enhetens kjerneoppgave er prioritering av akutte henvendelser, kartlegging av psykisk helsetilstand, vurdering av videre behandlingstilbud og kortvarig oppfølging og behandling. Enheten har noe ambulant virksomhet. Akuttenheten samarbeider med pårørende, fastleger, bydeler, Akuttpsykiatrisk avdeling, andre enheter i klinikk/DPS samt andre aktører. Enheten har åpent alle hverdager fra kl. 08.00 -15.30.
 

Vi har nå ledig 100 % fast stilling som psykolog på akuttenheten. Stillingen er ledig fra 01.06.2024 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.


Arbeidsoppgaver 

Vi søker oss en psykolog/psykologspesialist med bred klinisk erfaring og med stort faglig engasjement 

Dine arbeidsoppgaver er blant annet å:

 • Delta i enhetens oppdrag og gi tilbud om akutt psykiatrisk hjelp i DPS sitt opptaksområde
 • Prioritering av akutte henvendelser, kartlegging av psykisk helsetilstand, vurdering av videre behandlingsbehov
 • Kortvarig individuell oppfølging og samtaleterapi
 • Noe ambulant virksomhet, som er knyttet til gjennomføring av anmodning om tvungen legeundersøkelser
 • Ustrakt nettverkssamarbeid og aktivt samarbeid i tverrfaglig team
 • Bidra til enhetens fagutvikling


Kvalifikasjoner 

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Psykolog med kort tid igjen til spesialistgodkjenning samt erfaring fra psykiatrisk praksis vil også kunne vurderes
 • Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig


Personlige egenskaper 

Hos oss er det viktig at du:

 • Har interesse for arbeid med pasienter i krise, med uavklarte akutte behov for hjelp
 • Kan arbeide selvstendig, ansvarsbevisst og fleksibelt
 • Trives med å samarbeide på tvers i team
 • Kan ta raske vurderinger og beslutninger
 • Har gjennomføringsevne


Vi tilbyr 

 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Tett samarbeid i tverrfaglig team med høy kompetanse og engasjement
 • Høyt faglig nivå, mye fagutvikling og undervisning i enhet og avdeling
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet for oppgaver og erfaringsutveksling på tvers av de ulike enhetene
 • Faglig veiledning i team / samt veiledning av psykologer i spesialisering
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansatt program
 • Du blir en del av viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass i hjerte av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt


Kontaktinformasjon: Hafsah Khan, enhetsleder, tlf. +47 947 93 773.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
7. april 2024