Du er her

Psykolog

Alternativ til Vold - Romerike, Oslo og Drammen

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Stiftelsen har behandling, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling som sitt hovedmandat. ATV har 15 behandlingssentre i Norge. Klientgruppen er i hovedsak voksne som utøver vold, og deres familie. Stiftelsen har 92 ansatte, hovedsakelig psykologer.

Alternativ til Vold (ATV) har fått støtte til tre kliniske utviklingsprosjekter, to fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og ett fra Konfliktrådet. 

 • ATV Romerike, Tryggere start. Tiltaket har som overordnet mål å utvikle kompetanse og styrke behandlingstilbudet til par som skal blir foreldre for første gang eller som er i småbarnsfasen og hvor det er vold. Vi ønsker å utvikle kompetanse hos instanser som er i kontakt med familier i denne livsfasen, avdekke flere av familiene i risiko, styrke samarbeid mellom instansene og utvikle behandlingstilbudet til familier i overgangen til foreldreskapet.
 • ATV Oslo, Det er alltid en første gang. Utvikling av en modell for voldsspesifikk foreldreveiledning i barneverntjenesten. Det vil være et samarbeidsprosjekt mellom ATV Oslo og barneverntjenesten Søndre Nordstrand. Målet er å utvikle et godt tiltak for familier som for første gang takker ja til frivillig hjelpetiltak hos barneverntjenesten etter at det er avdekket vold i hjemmet. 
 • ATV Drammen, Barnestemmer Et prosjekt for å utvikle en egen tilnærming for barnevernet til arbeidet med familier der barnet har fortalt om volden, men dette benektes av foreldrene.

For å gjennomføre prosjektene utlyser vi:

Tre 100 % engasjementstillinger for psykolog. Stillingene i ATV Oslo og ATV Romerike lyses ut for ett år av gangen. Stillingen i ATV Drammen lyses ut for 11 mnd. Alle med mulighet for forlengelse. Stillingene vil være knyttet til klinikkene og deltagelse i den ordinære kliniske virksomheten ved kontorene.

ATV gir et behandlingstilbud til mennesker som utøver vold i nære relasjoner og deres familier. Hovedoppgaven for stillingene vil være å gi psykoterapeutisk behandling, individuelt eller i grupper, til utøvere av vold i nære relasjoner. ATV har som faglig satsingsområde å videreutvikle familiearbeidet knyttet til vold i familien. Det betyr at det også i noen grad gis tilbud til de voksne og barna som er utsatt for vold. Fokus på de voksnes foreldrekompetanse inngår som en viktig del av behandlingstilbudet. Vi vektlegger samarbeid med barnevernstjenesten, familievernet og andre tilbud til voksne, barn og familier der det er aktuelt. Vi ønsker personer med gode samarbeidsevner og som er teamorientert. Personlig egnethet og hensyn til teamets sammensetning vil vektlegges.

Vi søker deg som: 

 • Har erfaring og trives med å jobbe med individualterapi 
 • Ønsker å bidra til utvikling av det terapeutiske behandlingstilbudet til utøvere av vold i nære relasjoner og deres familier 
 • Er faglig engasjert og motivert for kontinuerlig faglig oppdatering
 • Nysgjerrig på å lære mer om vold og psykoterapi 
 • Er strukturert og har god arbeidskapasitet
 • Har gode samarbeidsevner og ønsker å ta del i et sosialt og faglig fellesskap


Vi tilbyr: 

 • Gode rammer for å jobbe psykoterapeutisk med rom for faglig utvikling 
 • Deltagelse i et spennende og inkluderende nasjonalt faglig fellesskap
 • Et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode personalordninger 

  
Tiltredelse etter avtale.

Søknader sendes på e-post til: jobb@atv-stiftelsen.no . Det må fremgå av søknaden hvilke av kontorene søknaden gjelder. 

Spørsmål om stillingene kan rettes til regionleder i ATV region Øst og Nord, psykologspesialist Ragna Lundgaard, mobil 416 11 003, eller 
ATV Romerike: kontorleder og psykologspesialist Hanne Gjermo, mobil 932 17 525
ATV Oslo: kontorleder og psykologspesialist Helene Skancke, mobil 934 59 936
ATV Drammen: kontorleder og psykologspesialist Hanne Eriksen, mobil 469 31 453
 

Søknadsfrist
5. mai 2021