Du er her

Psykolog

Psykolog / pedagog / rådgiver
NAV Akershus Arbeidsrådgivning

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.

Vi ønsker en arbeidsplass preget av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. NAV er IA-virksomhet og vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for dette.

NAV Øst-Viken Arbeidsrådgivning er en rådgivende spesialenhet ovenfor NAV-kontorene som gir tilbud om veiledning og avklaring til personer med helsemessige og andre utfordringer knyttet til arbeid, samt avklaring av bistandsbehov for å komme i arbeid. På NAV Arbeidsrådgivning legges det vekt på en ressursfokusert tilnærming for å finne løsninger og mestringsstrategier tilpasset den enkeltes behov. Arbeidssted er for tiden C.J. Hambros plass 2 i Oslo. Det er planlagt flytting av enheten til Lillestrøm ca. sommeren 2020.

Arbeidsoppgaver

 • veiledning av personer med ulike utfordringer knyttet til det å fungere i arbeid. Vurdering av bistandsbehov knyttet til muligheter for arbeid, i lys av personens fungering og helse
 • tilbud om kartlegging og utredning av personers ressurser og forutsetninger, som kognitiv funksjon, helse og personlighet, sett i forhold til muligheter og krav i arbeidsmarkedet
 • tilbud om yrkesvalgrådgivning til personer med sammensatte utfordringer
 • bistå NAV-kontorene med veiledning / rådgivning i sammensatte brukersaker
 • bistå med opplæring / kompetanseheving

Kvalifikasjoner

 • utdanning som psykolog, pedagog eller annen samfunns- /helsefaglig utdanning på profesjons-, master-/hovedfagsnivå innrettet mot relasjonelt, individrettet arbeid
 • kompetanse på veilednings-, endrings- og kartleggingsmetodikk som kan avklare personers funksjonsevne og arbeidsmuligheter
 • erfaring med veilednings- og kartleggingsarbeid til personer med helsemessige og andre utfordringer med tanke på mestring av arbeid
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • gode relasjonelle ferdigheter
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • du er selvstendig og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • aktive og engasjerte kollegaer
 • stillingskode 0795 spesialpsykolog eller 1434 rådgiver, veiledende lønnstrinn 59 (515 200 kr) til lønnstrinn 70 (631 700 kr)
 • god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)
   

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må du begrunne anmodningen om unntak. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
 

Kontakt
Anna Barlund, avdelingsleder, tlf. 464 47 504

Lenke til annonsen
Søk på stillingen
 

Arbeidssted
NAV Akershus Arbeidsrådgivning
Søknadsfrist
17. februar 2019