Du er her

Psykolog

Sykehuset Østfold HF - Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling, Sarpsborg Rusmestringsenheter ved Halden fengsel og Indre Østfold fengsel

Sykehuset Østfold gir spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus. Fra september 2018 er spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overført til Sykehuset Østfold. Utvidelsen betyr en aktivitetsvekst for sykehuset og gir muligheter til å videreutvikle allerede sterke fagmiljøer både i somatikken og i psykisk helsevern. Et topp moderne sykehus på Kalnes, et oppgradert sykehus i Moss og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor, gir 300 000 innbyggere et godt tilbud. Sykehusstrukturen skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud i god samhandling med kommunehelsetjenesten og andre sykehus.  Sammen skal vi gi pasienten en helhetlig helsetjeneste. Vi er en av Østfolds største arbeidsplasser med over 5000 medarbeidere, og er lokalisert i Sarpsborg, Moss, Halden, Fredrikstad, Askim og Eidsberg.

3 x 100 % fast stilling ledig fra 01.07.20 

Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling i Sarpsborg har ledig 3 faste stillinger tilknyttet rusmestringsenhet ved Halden fengsel (1) og Indre Østfold fengsel (2). Målgruppe er innsatte med behov for spesialisert rusbehandling, ofte med psykiske tilleggsutfordringer, som ønsker bistand under soningstiden.

Stillingsinnehaverne vil ha kontorplassering ved poliklinikken i Sarpsborg og rapporterer til poliklinikkens leder. 3-4 dager pr uke vil stillingsinnehaver jobbe på eget kontor i fengsel med direkte pasientarbeid og samarbeid med personale ved enheten (miljøterapeuter, kontaktbetjenter, Tyrilistiftelsen (Indre Østfold fengsel)).

Stillingene vil inngå i poliklinikkens rusmestringsteam (RME) som består av 6 psykologer tilknyttet rusmestringsenheter ved 4 fengsler i Sykehuset Østfold HF sitt opptaksområde. RME-teamet møtes ved poliklinikken 1 gang pr uke for behandlingsfaglige drøftinger og erfaringsutveksling knyttet til arbeid og samarbeid i fengsel. Samme dag vil teamets medlemmer inngå i poliklinikkens MBT-team.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. 
 
 
Arbeidsoppgaver
 • Klinisk/terapeutisk arbeid med pasienter
 • Utredning og kartlegging, inkl.diagnostiske vurderinger
 • Utforming av behandlingsplaner
 • Samarbeid i fagteam
 • Samarbeid med kriminalomsorgen
 • Samarbeid med kommunale helse- og sosialtjenester
 • Veiledning/konsultasjon overfor samarbeidsinstanser
 • Samarbeid med øvrige avdelinger innen spesialisthelsetjenesten
 • Deltakelse i internt utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner
 • Profesjonsstudie i psykologi
 • Norsk autorisasjon/lisens
 • Kurs/utdanning i motiverende intervju (MI), mentaliseringsbasert behandling (MBT) og utredning/behandling av traumelidelse/PTSD vil være en fordel. Eventuelt kan opplæring og veiledning i MI, MBT og PTSD være mulig å tilrettelegge.

Personlige egenskaper
 • Erfaring fra og interesse for rusbehandling og psykisk helsevern
 • Gode evner til relasjonsbygging og kommunikasjon
 • Kreativitet og fleksibilitet i forhold til rolleutforming

Vi tilbyr
 • Vårt tilbud knyttet til rusmestringsenhetene er forankret i et behandlingsteam bestående av 6 psykologer. I dette team og poliklinikkens øvrige tverrfaglige team vil du møte et levende og engasjert tverrfaglig arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Lønnsmessig sikkerhetstillegg knyttet til arbeid i fengsel
 • Vi tilbyr veiledning og tilrettelegging for spesialisering i klinisk psykologi
 • God pensjonsordning gjennom KLP

Kontaktinformasjon: Kyrre Moen, seksjonsleder/psykologspesialist, tlf. 916 56 575, e-post kyrmoe@so-hf.no
 
 
Søknadsfrist
12. juni 2020