Du er her

Psykolog

Vestre Viken - Drammen DPS Poliklinikken Sentrum

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 22 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål).Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

Se mer på www.vestreviken.no

Drammen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik med et befolkningsgrunnlag på ca. 135.000 innbyggere.

Drammen DPS består av tre polikliniske seksjoner og en døgnseksjon. To av poliklinikkene ligger i Drammen sentrum. Poliklinikken Konnerud og Døgnseksjonen er lokalisert på Konnerud, ca. 10 minutters kjøretur fra Drammen sentrum.
Poliklinikken Sentrum består for tiden av 4 allmennpsykiatriske team med 46 årsverk hvorav 28 psykologstillinger. Hovedvekt i poliklinikken er individualterapi, men vi har og et bredt gruppebehandlingstilbud.

Vi har ledig 100 % fast stilling for psykolog. Det er ønskelig med tiltredelse 01.04.2020.


Arbeidsoppgaver

 • Vurdering, utredning og behandling av et bredt spekter psykiske lidelser i tråd med pakkeforløp PHV
 • Behandlingsoppgaver vil hovedsakelig være tidsavgrenset, da poliklinikken må dekke det behovet som til enhver tid er for spesialisthelsetjenester i vårt lokalsykehusområde
 • Fagutvikling gjennom teamdeltagelse, veiledning og undervisning
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Bistå andre seksjoner ved Drammen DPS ved behov


Kvalifikasjoner

 • Godkjenning som psykolog
 • Ønskelig med bred klinisk erfaring fra psykisk helsevern
 • Utredningskompetanse
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig


Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevne
 • Du liker å jobbe selvstendig og er ansvarsbevisst
 • Du arbeider strukturert og målrettet

Personlig egnethet vil bli vektlagt.        


Vi tilbyr

 • Et stort fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring og gode muligheter for faglig utvikling, spennende arbeidsoppgaver, godt samarbeidsmiljø
 • Et sosialt, inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø

Vi holder til i lyse og fine lokaler, flott beliggende i Drammen sentrum i umiddelbar nærhet til offentlig kommunikasjon.


Kontaktinformasjon: Anne-Kjersti Fyrand Garnes, seksjonsleder, tlf. 957 79 659.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
27. januar 2020