Du er her

Psykolog

Oslo universitetssykehus - Klinikk psykisk helse og avhengighet, Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helse Sør-Øst, Spesialpoliklinisk enhet

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak.

Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.

Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helse Sør-Øst (KPS), Avdeling for psykisk helse, nasjonale og regionale funksjoner, Klinikk psykisk helse og avhengighet har som hovedoppgave å styrke kunnskap og kompetanse innenfor de tre kjerneområdene sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Kompetansesenteret skal være et regionalt og nasjonalt knutepunkt i kompetanseoppbygging og kompetanseformidling, og være pådriver i forskning og fagutvikling knyttet til disse tre fagområdene.

Behandlingstilbudet til personer som er dømt for seksuallovbrudd skal styrkes på landsbasis. Alle helseforetak er i 2019 gitt i oppdrag å utvikle regionale behandlingstjenester etter modell av et nylig avsluttet prosjekt (BASIS) i HSØ.

For mer informasjon om BASIS se https://sifer.no/basis-prosjektet-sluttrapport-og-konferanse/.

Nyopprettede Spesialpoliklinisk enhet (SPE) ved KPS søker nå etter:

To psykologer til to års engasjementstillinger, 100 %, med mulighet for forlengelse, ev. fast ansettelse.  

Enhetens opptaksområde omfatter i første omgang pasienter i utvalgte fengsler i Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus. Vi imøteser derfor søkere bosatt i disse fylkene.


Arbeidsoppgaver 

 • Risikovurdering, utredning og behandling av personer dømt for seksuallovbrudd og som sitter i fengsel
 • Fagutvikling innenfor behandling av seksuallovbruddsdømte i spesialisthelsetjenesten (BASIS)
 • Bidra med fagformidling og undervisning til interne og eksterne samarbeidsparter
 • Andre påløpende oppgaver kan forekomme


Kvalifikasjoner 
Søkeren må ha:

 • Plettfri vandel
 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Evne til og interesse for å lære seg og tilpasse seg nye behandlingsmetoder
 • Førerkort klasse B og egen bil da arbeidet i stor grad er ambulerende

Ønskelig med:

 • Kompetanse og erfaring med utredning og behandling av alvorlig personlighetspatologi
 • Erfaring fra fengselspsykiatri
 • Erfaring med behandling knyttet til skadelig seksuell atferd


Personlige egenskaper 

 • Selvstendighet og evne til målrettet og effektivt arbeid
 • Evne til å samarbeide og jobbe i team vektlegges
 • Evne å motivere andre og bygge relasjoner
 • Ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Må trives med å bli gitt ansvar


Vi tilbyr 

 • Opplæring i aktuelle risiko- og utredningsverktøy, samt behandlingsmodell
 • Mulighet til å tilegne seg spesialkompetanse innenfor et fagfelt i vekst
 • Tilgang til internasjonale faglige nettverk
 • Et godt og faglig inspirerende arbeidsmiljø
 • Lønn etter gjeldende overenskomst for sykehuset
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring


Kontaktinformasjon: Marthe Halvorsen Kjærstad, enhetsleder, tlf. 909 36 016, e-post mahkja@ous-hf.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
20. oktober 2019