Du er her

Psykolog

Helse Nord-Trøndelag - Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Namsos, Seksjon Allmenn, poliklinikk

Helse Nord-Trøndelag HF er en av Trøndelags største og viktigste organisasjoner.  Vi har 2750 kompetente og motiverte medarbeidere fordelt på Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Kolvereid, DPS Stjørdal og ambulansetjenesten i fylket.  Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet. Foretakets forretningsadresse er 7600 Levanger. Les mer om oss på www.hnt.no

Helse Nord-Trøndelag HF består av Sykehuset Namsos, Sykehuset Levanger, DPS Kolvereid og DPS Stjørdal.  Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet. Helseforetaket har 2.300 medarbeidere og foretakets forretningsadresse er 7600 Levanger.  Helse Nord-Trøndelag kan tilby et røykfritt arbeidsmiljø.

Klinikk for psykisk helsevern og rus er en gjennomgående klinikk som gir et bredt tilbud innen psykisk helsevern, rusbehandling (TSB) og habilitering av voksne.  Vi har virksomhet fra Kolvereid i nord til Stjørdal i sør, med akuttavdelinger i Namsos og i Levanger. Foruten lokalsykehusfunksjoner i psykisk helsevern og TSB har klinikken også regional funksjon for spiseforstyrrelser. Klinikken har egen avdeling for klinisk støtte, som gir lederstøtte og bidrar til fagutvikling og forskning.
Klinikk for psykisk helsevern og rus etterstreber høy kvalitet og sikkerhet i arbeidet. Vi driver moderne psykisk helsevern og rusbehandling, har lav andel tvangsinnleggelser og skal være tilgjengelig for befolkningen med korte ventetider og effektiv, kunnskapsbasert behandling. Du vil møte en velorganisert klinikk med høyt ambisjonsnivå innenfor pasientbehandling og faglig utvikling.


Avdelingen i Namsos er organisert i 5 seksjoner 

 • Seksjon Akutt  (7 senger)
 • Seksjon Psykoser (8 senger og poliklinikk)
 • Seksjon Alderspsykiatri (4 senger og poliklinikk)
 • Seksjon Allmenn (7 senger og poliklinikk (individual- og gruppetilbud)
 • DPS Kolvereid (poliklinikk)

I tillegg har vi:
Avdeling for Rusrelatert psykiatri (poliklinikk) 

 

Fra 01.08.2019 får Seksjon allmenn , poliklinikk, ledig 100 % fast stilling for:

PSYKOLOG/PSYKOLOGSPESIALIST

Psykologen er en del av vårt tverrfaglige polikliniske team.


Arbeidsoppgaver 

 • Generell utredning og diagnostisering av ulike psykiatriske lidelser
 • Individuellterapeutiske/behandlingsrettede oppgaver
 • Testing, som del av utredningsarbeid
 • Gruppebehandling
 • Medvirke til faglig videreutvikling av tjenestetilbudet
 • Delta i tverrfaglig samarbeid
 • Samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere, både internt og eksternt

 

Stillingen innebærer å være del av klinikkens psykologtjeneste som for tiden består av 12 psykologer fordelt på 5 polikliniske team og 4 sengeposter. Dette innebærer deltakelse på psykologmøter og i enkelte tilfeller psykologfaglige oppgaver på tvers av enhetene.


Kvalifikasjoner 

 • Cand. psychol. med norsk autorisasjon
 • Erfaring fra relevant klinisk arbeid
 • Gode samarbeidsevner, men også kunne jobbe selvstendig, målrettet og strukturert
 • Ønskelig med relevant spesialisering 


Personlige egenskaper 

 • Faglig engasjement og evne til samarbeid
 • Erfaringer innen relevant psykisk helsearbeid
 • Evne til fleksibilitet, kreativitet, initiativ, humor og nytenkning
 • Vi vil legge særlig vekt på personlig egnethet

 
Vi tilbyr 

 • Spennende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.  Oppstart/videreføring av spesialisering inkludert veiledning


For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning.
 
Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Kontaktinformasjon: Sigrun Bertnum, seksjonsleder Seksjon Allmenn, tlf. 74 21 57 49 / 975 69 154, e-post sigrun.bertnum@hnt.no

Helse Nord-Trøndelag HF er en av Trøndelags største og viktigste organisasjoner.  Vi har 2750 kompetente og motiverte medarbeidere fordelt på Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Kolvereid, DPS Stjørdal og ambulansetjenesten i fylket.  Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet. Foretakets forretningsadresse er 7600 Levanger. Les mer om oss på www.hnt.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
26. mai 2019