Du er her

Psykolog - 2 årsvikariater

Nidaros DPS - Klinikk Psykisk Helsevern, Allmenn, rehabilitering og sikkerhet - Krise- og korttid, polikl.

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

Mangfoldserklæring

Vi ønsker at ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Ønsker du å jobbe i et engasjert og solid fagmiljø med høy breddekompetanse? 

Vi har ledig 2 årsvikariater i 100 % stilling for psykolog. Det ene vikariatet har oppstart 01.11.2023, eller etter nærmere avtale. Det andre vikariatet har oppstart 01.01.2024.

Allmennpoliklinikken ved Krise- korttidsseksjonen tilbyr utredning og behandling til pasienter over 18 år. Pasienter som gis rett til prioritert helsehjelp har moderate til alvorlige psykiske plager, og det foreligger en funksjonssvikt i arbeid, sosialt eller familiært.

Hos oss får du muligheten til utvikle god breddekompetanse ved å jobbe med et bredt spekter av ulike problemstillinger, og samtidig mulighet til å spisse din kompetanse innenfor en metodisk tilnærming eller målgruppe dersom dette er ønskelig. Poliklinikken har 28,5 årsverk, hvorav 5 av disse er overlegestillinger. Vi er tverrfaglig sammensatt med psykologspesialister, psykologer, treårig høyskoleutdannede, psykomotorisk fysioterapeut og jobbspesialister. Vi har ansatte med kompetanse på psykodynamiske tradisjoner, CBT, MCT, DBT,  EMDR, og andre former for traumebehandling for å nevne noe. Bredden i vår kompetanse gjør at vi har gode faglige drøftinger slik at vi kan gi et variert og godt tilbud til pasientene. Vi tilbyr veiledning med erfarne spesialister i tråd med krav i spesialiseringsløp. Det er viktig for oss at nye medarbeider får en god oppstart, og vi har derfor fadderordning. Poliklinikken er kjent for et godt arbeidsmiljø. 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil vite mer om vår allmennpoliklinikk.

Nidaros DPS er en del av spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern for voksne i Trøndelag, og ligger på Østmarkneset, Lade. Vi har lokalsykehusfunksjon for en befolkning på cirka 115 000 innbyggere. Opptaksområdet går fra Fosen i vest, via Trondheim og Malvik, til Selbu i Øst.
Våre kjerneoppgaver består av utredning, diagnostikk og behandling til voksne med psykiske helseutfordringer. Oppfølging og behandling kan være både akutt og planlagt, poliklinisk eller ved døgnopphold.

Vi er opptatt av fag, kompetanseutvikling og forskning. Nidaros DPS har også et eget lærings- og mestringssenter med fokus på pårørende, samt et forsterket fokus på psykisk helse og arbeid.
Les mer om Nidaros DPS her: Avdeling Nidaros DPS - St. Olavs hospital (stolav.no)


Arbeidsoppgaver

 • Vurdering, utredning og behandling av et bredt spekter psykiske lidelser i tråd med pakkeforløp PHV.
 • Målrettet samarbeid både internt og eksternt med våre samarbeidspartnere.
 • Fagutvikling gjennom teamdeltakelse, veiledning og undervisning. 
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde.


Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som psykolog.
 • Klinisk erfaring med å møte et spekter av psykiske lidelser.
 • Utredningskompetanse.


Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • Du liker å jobbe selvstendig og ansvarsbevisst.
 • Du arbeider strukturert og målrettet.
 • Du har interesse for fagutvikling.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi tilbyr

 • Et solid fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse.
 • Spennende og sammensatte arbeidsoppgaver.
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring og kontinuerlig faglig utvikling.
 • Et sosialt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.
 • Veiledning og støtte til spesialisering.
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordning i KLP.


Kontaktinformasjon:

Liv Sigrun Engvik, seksjonssjef, tlf. 416 41 922
Odd Gunnar Ellingsen, avdelingssjef, tlf. 911 11 993
Hege R. Hellandsvik, personalrådgiver, tlf. 920 13 920


Lenke til annonsen
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
1. oktober 2023