Du er her

Psykolog

Sykehuset Innlandet HF - DPS Gjøvik, Poliklinikk Gjøvik

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Sykehuset Innlandet ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre avbrudd fra arbeidslivet. 

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

Poliklinikk Gjøvik er en enhet med primært opptaksområde Innlandet Vest. Enheten inneholder allmennpsykiatriske team, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, legemiddelassistert rehabilitering, regionalt FACT-team, tematisk strukturerte behandlingsforløp, ulike gruppetilbud og områdefunksjon (Innlandet) for OCD-behandling. Enheten samarbeider nært med øvrige enheter i DPS Gjøvik, andre i spesialist- og primærhelsetjeneste og andre aktuelle samarbeidspartnere.

DPS Gjøvik er for tiden inne i en spennende faglig utvikling hvor vi utreder og arbeider for mer tematisk organisering av poliklinikk, og ser på hvordan vi kan styrke samhandlingen med kommuner og andre i behandlingsforløpene.

Stillingen som psykolog er knyttet til TSB team, et team for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. TSB består av overlege (psykiater) psykologspesialist, psykolog og bachelor m/videreutdanning. Teamet tilbyr behandling til mennesker med rusmiddelavhengighet og/eller psykisk lidelse. Vi samarbeider innad i teamet med faglige drøftinger. I tillegg samarbeider vi tett med de andre teamene i poliklinikken. Vi kan dermed tilby en faglig variert og spennende arbeidshverdag sammen med gode kolleger.


Arbeidsoppgaver 

Teamet arbeider tverrfaglig og med utstrakt samarbeid mellom ansatte. I tillegg til individualterapi og -behandling, tilbys gruppe- og pårørendeoppfølging. Psykolog er forventet å ha pasienter i terapi, utføre kartlegging og utredning samt bidra inn i tverrfaglig samarbeid.


Kvalifikasjoner 

Vi søker person med utdanning som psykolog / psykologspesialist med autorisasjon i Norge. 


Personlige egenskaper 

  • Du må ha interesse eller nysgjerrighet for å arbeide med pasienter som har en rusmiddelavhengighet og gjerne ha erfaring fra feltet
  • Du må beherske skriftlig og muntlig norsk. Du må ha gode samarbeidsevner og like arbeid på tvers av profesjoner og yrkesgrupper. Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr 

Vi tilbyr arbeid i en avdeling som er opptatt av faglig kvalitet og fagutvikling. Du vil få mulighet til å delta i interne og eksterne kurs, få veiledning, samt arbeide sammen med ansatte som har mye erfaring fra feltet.

Teamet scorer høyt på godt arbeidsmiljø, samarbeid og arbeidsglede i medarbeiderundersøkelser. Dette er noe vi prioriterer i en hektisk og til tider faglig krevende hverdag. Ansattes trivsel og mulighet for fleksible løsninger vektlegges og vi tilbyr et trivelig fellesskap preget av raushet og delingskultur.


Kontaktinformasjon: Laila Hansen, enhetsleder, tlf. 988 35 129 og Lisbeth Bjerke, psykologspesialist, tlf. 61 15 82 00.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
Snarest