Du er her

Psykolog

Sykehuset Østfold HF - DPS Fredrikstad, polikliniske tjenester

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her

Vi trenger flere gode medarbeidere!   

DPS Fredrikstad består av 2 poliklinikker, en allmennpsykiatrisk poliklinikk, og en gruppepoliklinikk. I tillegg har vi et akutt team og en døgnseksjon. Opptaksområdet er Fredrikstad og Hvaler kommune med  85.000 innbyggere. Poliklinikkene har 34 fagstillinger bestående av psykologspesialister, psykologer, psykiatere, LIS og høyskoleutdannede med videreutdanning. Vi har også et FACT team i samarbeid med TSB og Fredrikstad kommune. Vi er et DPS med et godt faglig- og sosialt miljø. Vi holder til sentralt i Fredrikstad, nær jernbanestasjonen. Vi er en del av Fredrikstadklinikken som består av  DPS, TSB poliklinikk, LAR og BUPP.

Søknader behandles forløpende.


Arbeidsoppgaver 

 • Utredning og behandling av pasienter i henhold til nasjonale retningslinjer og pakkeforløp for voksne henvist til allmennpsykiatrisk poliklinikk
 • Deltakelse i tverrfaglige team
 • Veiledningsoppgaver til samarbeidspartnere og ansatte i poliklinikken
 • Delta og være aktiv i kontinuerlig fagutviklings- og forbedringsarbeid   
 • Ha ansvar for planlegging og gjennomføring av Pegasus kurs  


Kvalifikasjoner 

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • God kjennskap til pakkeforløpet
 • Kjennskap og erfaring med arbeid i en allmennpsykiatrisk poliklinikk
 • Kompetanse på og interesse for utredning av ADHD og ASF


Personlige egenskaper 

 • Fleksibilitet
 • Evne til og interesse for samarbeid i team
 • Evne til selvstendig arbeid og være systematisk
 • Må kunne ivareta oppgaver innenfor spesialisthelsetjenesten
 • Evne til å bidra positivt i miljøet, både sosialt og faglig
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • God arbeidskapasitet               


Vi tilbyr 

 • Et godt og spennende arbeidsfellesskap i et solid og hektisk fagmiljø
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et nytenkende og utviklende arbeidsmiljø i tverrfaglig team
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

___________________________________________________________


I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring må vedlegges søknaden, dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. Attestene må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.


Kontaktinformasjon: Randi Otilie Maarud, seksjonsleder, tlf. +47 468 53 854.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
22. mai 2024