Du er her

Psykolog

Sørlandet sykehus HF - DPS Østre Agder, Ambulant akutteam, Arendal

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus. DPS Østre Agder gir allmenpsykiatrisk spesialisthelsetilbud til innbyggere over 18 år som har en psykisk lidelse. Spesialisthelsetilbudet omfatter akutt-kriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling i poliklinikken, ambulant og i døgnpost. I tillegg gis det råd og veiledning til pårørende, og til den kommunale helse- og omsorgstjenesten i østre del av Agderfylket.

Ambulant akutt team bistår instanser utover førstelinjetjenesten når det dukker opp et behov for akutt psykiatrisk vurdering etter somatisk avklaring. Vi tar imot henvisninger per telefon og/eller skriftlig fra fastlege, legevakt, kommunal psykisk helsetjeneste og andre enheter i spesialisthelsetjenesten. Vi har per i dag “åpen linje” inn til innbyggerne i vårt opptaksområde. Dette betyr at pasienten selv kan ta kontakt med oss ved behov. Ambulant akutt team er et flerfaglig team og jobber både forebyggende og behandlende. Vi vurderer pasienten hjemme, på fastlegens kontor, på legevakta og eventuelt andre steder pasienten oppholder seg. 

AAT er et flerfaglig team med 2 stillinger for psykiatere, 6 stillinger for psykologspesialister/psykologer og 6 stillinger for erfarent personell med høgskoleutdanning og relevant videreutdanning. Det arbeides i turnus etter oppsatt turnusplan med 35,5 timers arbeidsuke.

I AAT har vi nå ledige 1 x 100 % vikariat som psykolog i Arendal. 

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet


Arbeidsoppgaver

 • Bidra med psykologfaglig kompetanse
 • Vurdering og behandling av pasienter i alvorlig psykisk krise
 • Ta stilling til om pasient skal innlegges eller tilbys hjemmebehandling
 • Veiledning av pårørende og samarbeid med tjenestene i kommunen samt øvrig spesialisthelsetjeneste
 • Kortvarig oppfølging av pasienter etter utskrivelse eventuelt til annet tilbud er etablert 


Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist, autorisert psykolog eller psykolog med lisens
 • Vi ønsker en person med bred klinisk erfaring, helst fra voksenpsykiatri
 • Motivasjon for å utvikle egen kompetanse i samsvar med DPS Østre Agders behov
 • Beherske norsk språk godt, både muntlig og skriftlig. Må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå
 • Førerkort for personbil


Personlige egenskaper

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
 • Gode evner til flerfaglig og kollegialt samarbeid
 • Søker må være fleksibel og handlingsorientert
 • Være trygg i og kunne håndtere psykiske og fysiske utfordringer


Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Veiledning
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring


Kontaktinformasjon: Torun Poppe, enhetsleder, tlf. 975 59 281 og Joyce Isabella Pigao, avdelingssjef, tlf. 463 71 282.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
10. oktober 2023