Du er her

Psykolog

CRUX Verksgata behandlingssenter

Om oss CRUX Verksgata behandlingssenter tilbyr behandling til mennesker som strever med rusmiddel- og avhengighetsproblemer. Vi har døgnklinikk, poliklinikk og tilbyr dagbehandling i fine lokaler, sentralt i Stavanger.

Vi driver på oppdrag fra Helse Vest RHF og er en del av det offentlige tilbudet innen tverrfaglig spesialisert behandlingstjenester (TSB) i regionen.

Virksomheten er bemannet med sosionomer, sykepleiere, lege, psykologer, samt personell med annen relevant utdannelse og erfaring. Vi jobber ut fra anerkjente kunnskapsbaserte behandlingsmetoder. 

Vi er en del av CRUX, som er en landsomfattende, diakonal og ideell stiftelse med virksomheter som tilbyr tjenester innen helse- og sosialsektoren i Norge.

I CRUX er vi medvandrere, og står opp for mennesker i sårbare og utfordrende livssituasjoner, slik at de kan oppleve trygghet og nå sine mål. Vi jobber for å gjøre verden til et litt bedre sted.

Slagordet vårt er «Det finnes alltid muligheter», og våre grunnverdier er: Helhjertet og Raus. Dristig og Solid.

Har du lyst til å jobbe hos oss?

CRUX Verksgata behandlingssenter søker en engasjert, faglig dyktig og robust

PSYKOLOG
 


Om stillingen 
CRUX Verksgata behandlingssenter i Stavanger tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for voksne. Vi driver på oppdrag fra Helse Vest HF og er tverrfaglig bemannet med sosionomer, sykepleiere, legepersonell, psykiater og psykologspesialist, samt personell med annen relevant utdannelse og erfaring.

Vi tilbyr helhetlige behandlingsforløp for våre pasienter og leverer tjenester både i forhold til avrusing, ordinære døgninnleggelse, sekvensielle innleggelser, brukerstyrt seng og poliklinikk.

Vi vektlegger brukermedvirkning og har en profil som baserer seg på tillit og dialog. Vi har ikke pasienter på tvang, og som hovedregel gjennomfører vi ingen tvangstiltak i behandlingen.

Stillingen innebærer en fleksibel arbeidsdag med kliniske pasientoppgaver både i poliklinikk og døgn. Vi tilbyr lengre behandlingsforløp som gir rom for gode terapeutiske prosesser og endringsarbeid, og har fokus på traumebevisst praksis og kognitiv behandling.

Du jobber sammen med flere andre dyktige og engasjerte psykologkollegaer og miljøpersonalet i døgnavdelingen. Vi har gode administrative støttefunksjoner i gjennomføring av Kvarus og pakkeforløp.

Vi ønsker en psykolog som er helhjertet og raus, dristig og solid! En som holder betydningen av relasjoner høyt, og som er tilstedeværende i klinikken for både pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og andre ansatte i det tverrfaglige teamet.


Arbeidsoppgaver

Kliniske pasientoppgaver som kartlegging, utredning og behandling. Du jobber tverrfaglig sammen med det resten av teamet i klinikken og har ansvar for at hver enkelt pasient i størst mulig grad klarer å nyttiggjøre seg behandlingsprogrammet som CRUX Verksgata behandlingssenter har å tilby.

Dette innebærer blant annet å observere, kartlegge/utrede og tilrettelegge for den enkelte pasient, delta i behandlingsmøter, oppfølging rundt nettverksarbeid, familie- og pårørendearbeid arbeid, aktiv deltakelse i interne og eksterne møter og bidra på å planlegge og gjennomføre internundervising.


Kvalifikasjoner 

 • Psykolog
 • Relevant erfaring fra enten psykisk helsevern eller TSB
 • Erfaring innen TSB og psykiatri er ønskelig
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
 • God evne til teamjobbing og selvstendig problemløsing


Personlige egenskaper

 • Du har god gjennomføringsevne, er løsningsorientert og fleksibel
 • I møte med pasienter, kollegaer og samarbeidspartnere er du raus og respektfull
 • Du har gode samarbeidsegenskaper, er faglig oppdatert, har stabilt godt humør og evner å motivere de rundt deg
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr

 • Vi tilbyr en arbeidsplass med godt arbeidsmiljø, engasjerte medarbeidere som er opptatt av faglig utvikling i et spennende, allsidig og utfordrende fagfelt
 • Vi fokuserer på tverrfaglig samarbeid og muligheter for faglig utvikling
 • Klinikken ligger sentralt lokalisert i Stavanger sentrum, og lokalene er nyoppusset og moderne
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale


Generell informasjon

Tiltredelse: Etter avtale


Kontaktpersoner: Hilde Bru-Aarstad, klinikksjef, tlf.  922 17 635, e-post hm.bru-aarstad@stiftelsencrux.no og Guro Aanestad, leder av døgnklinikk og poliklinikk, tlf. 980 74 596, e-post g.aanestad@stiftelsencrux.no


Søknad, CV og vedlegg

Send søknad, CV og vedlegg via lenken “Søk stillingen” på denne siden.


Spørsmål om elektronisk utfylling 
Kontakt kundeservice til Jobbnorge på tlf. 75 54 22 20 hvis du har spørsmål angående elektronisk utfylling av søknad. 


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
18. juni 2023