Du er her

Psykolog

Blå Kors Borgestadklinikken, Skien

Om oss

Blå Kors Borgestadklinikken behandler mennesker med rus/ avhengighetsrelaterte lidelser. Vi er en del av spesialisthelsetjenesten og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF.

Vi har poliklinikk og flere kort - og langtidsdøgntilbud. Vi er eierorganisasjon for det regionale kompetansesenteret KoRus-Sør. Vi holder til i Skien, Telemark.

Poliklinikken i Skien søker: Psykolog


Om stillingen og oss 

Blå Kors Borgestadklinikken, Skien har ledig 100% fast stilling som psykolog i poliklinikken. Du blir del av et engasjert og sterkt psykologfaglig miljø og vi legger til rette for deltagelse i fellesprogram eller i spesialisering. Du vil få veiledning enten av psykologspesialister internt eller eksternt.

Ved Blå Kors Borgestadklinikken er det ansatt 11 psykologer. Av disse er det 7 psykologspesialister og 4 psykologer i spesialisering. Vi har felles psykologmøter på klinikken slik at du vil være en del av et større fagmiljø. Hos oss får du kunnskap om hvordan rusmidler påvirker mennesker - fra graviditet til godt voksen alder – både den som bruker det, og pårørende.

Blå Kors Borgestadklinikken har fem døgnseksjoner samt poliklinikk, noe som gir mulighet til å gjennomføre hele spesialiseringsløpet i rus og avhengighet hos oss.Våre seksjoner er: Seksjon for Rus og psykiske lidelser (ROP), Seksjon for familier, Seksjon for Gravide, Seksjon for Behandling Borgestad, Seksjon for Behandling Skien og Seksjon for polikliniske tjenester


Om poliklinikken

Poliklinikken tilbyr et individuelt tilpasset og tverrfaglig tilbud til pasienter med avhengighetsrelatert problematikk, både legale og illegale rusmidler, medikamenter og spill. Vi tilbyr også utredning og behandling til pårørende. I tillegg har vi ulike gruppetilbud. I poliklinikken jobber psykologspesialister, psykologer, lege/spesialist i rus- og avhengighetsmedisin og behandlere med ulike videreutdanninger

Vi ønsker et aktivt samarbeid med våre pasienter og bruker feedbacverktøyet PCOMS, i behandlingen. Vi er opptatt av god kvalitet i tjenestene vi tilbyr og jobber strukturert med pakkeforløp og kvalitetsregister rus, KvaRus.

Vi søker en psykolog/ eventuelt psykologspesialist med engasjement og endringsoptimisme som ønsker å være med på å utvikle behandlingstilbudet sammen med vårt tverrfaglige team.


Arbeidsoppgaver

 • Motivasjon og avklaring
 • Kartlegging, utredning og diagnostisering
 • Behandling, individuelt og i gruppe
 • Psykoedukasjon, undervisning av pasienter og personalet
 • Samarbeid med ansvarsgruppe og pårørende
 • Delta aktivt og bidra med psykologfaglig kompetanse til det tverrfaglige teamet


Kvalifikasjonskrav

 • Autorisert psykolog
 • Ønskelig med erfaring fra gruppebehandling i spesialisthelsetjenesten


Personlige egenskaper

 • Har engasjement og endringsoptimisme
 • Har faglig og personlig trygghet
 • Du må trives med å jobbe i team og ha evne til å gjøre kollegaer gode
 • Har god struktur og arbeidsflyt, og evne til å arbeide selvstendig


Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig utvikling og medvirkning i et spennende og godt arbeidsmiljø
 • Arbeid i en veletablert ideell virksomhet
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjonsordninger
 • God lunsjordning og mulighet til å bruke treningsrom


Generell informasjon
Kontakt:
 
Fagsjef/ Psykologspesialist Tove Mathisen, tlf. 926 09 286

Avdelingsleder Vegard Moen, tlf. 917 23 270


Søknad, CV og relevante vedlegg sendes via lenke på denne siden
 
For spørsmål om elektronisk utfylling av søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
1. september 2022