Du er her

Psykolog

Lovisenberg Diakonale Sykehus - Senter for psykisk helse og rus, avdeling for poliklinikk

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 200.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi samt særskilte funksjoner som Lovisenberg lindring og livshjelp og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Det forventes at du som medarbeider hos oss bidrar aktivt til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Se www.LDS.no

Er du nysgjerrig og motivert for å utvikle deg faglig, og ønsker å bidra til god behandling for våre pasienter? 

Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) utgjort en stor og høyt prioritert del av virksomheten siden langt tilbake. Vi er stolte av at vårt fagmiljø spiller en ledende rolle i nasjonal fagutvikling innen områder som reduksjon i bruk av fysiske tvangsmidler, etablering av ulike ambulante tilbud og måling av behandlingseffekt.

I dag er tilbudet innen psykisk helsevern for voksne og TSB delt mellom to klinikker: Lovisenberg DPS og Klinikk for psykisk helsevern.

Vi er nå i full gang med å samle virksomheten i ett Senter for psykisk helse og rus, der forskning og fagutvikling er tett integrert med den kliniske driften. Senteret skal omfatte døgntilbudet, så vel som det ambulante og polikliniske tilbudet til den voksne befolkningen i de bydelene som sykehuset har ansvaret for.

Nå søker vi psykologer til ledige 100 % faste stillinger. 

Stillingene er organisert i avdeling for poliklinikk i Senter for psykisk helse og rus. Opptaksområdet er bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen, med totalt ca. 160 000 innbyggere. Bydelene våre er dynamiske og sammensatte, noe som gjør jobben vår utfordrende og givende. Vår visjon er å være et dynamisk og inkluderende senter for psykisk helsevern og rusbehandling med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse.

Avdeling poliklinikk består av 5 seksjoner per i dag, men har som mål å ha 11 seksjoner på sikt - 8 allmennpoliklinikker, 1 seksjon for gruppebehandling og 1 seksjon for helse og arbeid. Hver seksjon får en egen seksjonsleder og lederspennet i poliklinikkene reduseres, mens antall klinikere oppjusteres.

Poliklinikkene i avdeling poliklinikk er per i dag lokalisert på sykehusområdet vårt i Lovisenberggata 21, og på Tøyen i Hagegata 32. Sykehuset har en plan om samlokalisering på campus i løpet av de neste årene.

Du må ønske å bidra til god pasientbehandling for våre pasienter, og være nysgjerrig og motivert for å utvikle deg faglig. Du må like å ta i bruk nye metoder og verktøyer for å bidra til både nyttig og god behandling av våre pasienter, basert på evidensbasert praksis. I tillegg bør du ha god beslutningsevne og høy gjennomføringsevne.

Du må like utfordrende arbeidsoppgaver, variasjon i pasientgruppen, og du må kunne jobbe både selvstendig og i team. Du skaper tillit og gode relasjoner, er opptatt av å levere pasientbehandling av høy kvalitet og har et sterkt fokus på pasientsikkerhet. Du må kunne bidra med kunnskap og stimulere til forandring og nytenkning, og være opptatt å være den del av kollegafellesskapet.

Vi kommer til å bygge videre på det gode arbeidsmiljøet vi har, hvor åpenhet, raushet og respekt for pasienter og kollegaer står høyt. Du vil få jobbe i samspill med erfarne og dyktige kollegaer i et støttende og inkluderende arbeidsmiljø. Vi liker å ha det gøy på jobb!

Vi tilbyr lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.


Kontaktpersoner: 
Elisabeth Frøshaug, tlf. 951 51 819 og Maj Egeland, tlf. 469 19 752


Søknadsfrist: 16.01.2022

Tiltredelse:
Etter avtale


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
16. januar 2022