Du er her

Psykolog

100 % fast stilling
ATV Asker og Bærum

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold i nære relasjoner. Stiftelsen har behandling, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling som sine virksomhetsområder. ATV driver 13 behandlingssentre i Norge. Stiftelsen har 74 ansatte, hovedsakelig psykologer.

ATV Asker og Bærum ble opprettet i 2007. Kontoret består i dag av tre 100% psykologstillinger. Kontoret er for tiden samlokalisert med ATV Oslo. Det foreligger konkrete planer om å flytte kontoret til Asker sentrum.

ATV Asker og Bærum gir et behandlingstilbud til menn og kvinner som utøver vold i nære relasjoner og deres familier. I samarbeid med Asker kommune gir ATV også et behandlingstilbud til ungdom med volds og aggresjonsproblemer. ATV arbeider kontinuerlig med å utvikle kunnskap og kompetanse på vold i nære relasjoner.

Hovedoppgaven for stillingen er knyttet til psykoterapeutisk arbeid med utøvere av vold i nære relasjoner og arbeid med utøverens familie er en del av behandlingen. Behandlingen foregår individuelt og i gruppe. Vi vektlegger samarbeid med barnevernstjenesten, familievernet, helsestasjon og andre tilbud til barn og familier der det er aktuelt. Vi har i de senere årene arbeidet med å utvikle et familieperspektiv på vold i familien og dette er vårt faglige satsingsområde. ATV har som en del av sine oppgaver å drive med kunnskapsformidling og veiledning.

ATV Asker og Bærum søker en engasjert medarbeider som er motivert for kontinuerlig faglig oppdatering og deltagelse i et spennende landsdekkende faglig fellesskap. Erfaring fra psykoterapeutisk arbeid med vold i nære relasjoner og da særlig voksne utøvere er ønskelig, men annen behandlingserfaring vil også være relevant. Personlig egnethet og en helhetlig teamsammensetning vil bli vektlagt.

Vi søker deg som:

  • Liker å være psykoterapeut
  • Synes arbeid med vold kan være en spennende terapeutisk utfordring
  • Trives med å jobbe i team
  • Har gode samarbeidsevner
  • Synes det er spennende å gi undervisning og veiledning
  • Har god arbeidskapasitet

Tiltredelse: Etter avtale

Søknader sendes på e-post til: jobb@atv-stiftelsen.no

Spørsmål om stillingen rettes til leder ved ATV Asker og Bærum, psykologspesialist Tormod Flatby Lindheim (99 73 23 08), eller leder i ATV- region Øst, psykologspesialist Ragna Lundgaard (41 61 10 03).
 

Arbeidssted
ATV Asker og Bærum
Søknadsfrist
18. mars 2019