Du er her

Psykolog 100 %, 1 års vikariat

Sykehuset Innlandet HF - DPS Lillehammer, poliklinikk Lillehammer

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

 - Du vil bli en del av en poliklinikk med vel 40 ansatte.

 - Du vil bli en del av en fag-gruppe på 12 psykologer/psykologspesialister.

 - Du vil kunne få hele din spesialisering i klinisk voksen her i Lillehammer.

 - Du vil bli en del av en poliklinikk som har tre allmennpsykiatriske team, ett Ambulant akutt team (AAT) og ett team for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

 - Du vil være ansatt i en poliklinikk som er en del av et større DPS, DPS Lillehammer, som består av poliklinikk Lillehammer, poliklinikk Otta og døgnenhet Lillehammer som er åpen akuttpost. DPS Lillehammer har hovedansvaret for de allmennpsykiatriske spesialisthelsetjenestene i området rundt Lillehammer og i Gudbrandsdalen med om lag 80 000 mennesker i opptaksområdet.

Hvis dette virker fristende for deg så send en søknad innen 19.10.23. 

Tidspunkt for intervju vil foregå fra uke 44 2023, håper du kan planlegge tid for dette. 

Vennligst oppgi tre referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver. 

Kopi av relevant utdanning og tjenesteattester må legges ved i søknaden. 

Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermassen som foreligger.


Arbeidsoppgaver

 • Utredning av et bredt spekter av pasienter innen det allmennpsykiatriske feltet
 • Samarbeid i tverrfaglig team
 • Samarbeid med kommunale tjenester og andre institusjoner


Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk språk meget godt både skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med tidligere erfaring innen VOP
 • Dokumentert tjeneste vil bli vektlagt


Personlige egenskaper

 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet
 • Strukturert
 • Tilpasningsdyktig
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe i team
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette


Kontaktinformasjon: Anne Mari Skotte, enhetsleder, tlf. +47 911 08 164 og Mari Sletten, psykologfaglig rådgiver, tlf. +47 922 39 062.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
19. oktober 2023