Du er her

Prosjektleder/fagutvikler

Sykehuset Innlandet HF - Administrasjon i Divisjon Psykisk helsevern

Vi leter etter deg som ønsker å bidra til bedre pasientbehandling innen psykisk helsevern og rus.

I Divisjon psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet, arbeider vi med å optimalisere pasientforløp og ønsker at kliniske eHelse-løsninger er en naturlig del i hvert pasientforløp. De siste årene har vi implementert DelMedMeg. Via den løsningen samler vi inn pasientrapporterte data og kan distribuere informasjon og behandling til pasienten. Vi ser store utviklingsmuligheter her og ønsker deg med på laget for å utvikle fremtidens helsetjeneste sammen med våre ledere og klinikere.

Du må se muligheter teknologi gir og evne å omsette det til gode praktiske løsninger for klinikken. For at det skal komme pasientene til gode må det implementeres og i dette arbeidet får du en nøkkelrolle. 


Arbeidsoppgaver 

 • Planlegge og bistå i implementeringsprosesser. 
 • Utvikle prosedyrer og system for etablering av internt kvalitetsregister og digitalisering av kliniske verktøy. 
 • Opplæring av klinikere/ledere og bistå i å implementere løsningen i våre kliniske enheter.
 • Kontaktperson overfor leverandør/e-helse internt i utvikling av løsning.
 • Samarbeid med andre sykehus/HF som har liknende løsninger.


Kvalifikasjoner 

 • Organisasjonspsykolog eller psykolog/lege med spesialisering/erfaring innen psykisk helsevern og rus og erfaring innenfor digitale løsninger.
 • Det åpnes også opp for høyskoleutdannede med tilsvarende spesialisering/erfaring.
 • IT- utdanning/interesse for og erfaring med digitale løsninger er nødvendig.


Personlige egenskaper 
Vi ser etter deg som:

 • er selvstendig, innovativ og samtidig tålmodig. 
 • er strukturert, løsningsorientert og har evne til å ha flere baller i luften samtidig. 
 • evner å se sammenhengen mellom analyse av tall og klinisk praksis. 
 • har interesse av hvordan systematisk innhenting av data kan brukes til forbedringer i pasientbehandlingen og flyten i den kliniske hverdagen. 
 • evner å skape oppslutning, både på leder- og medarbeidernivå. 
 • har god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne samt god formidlingsevne. 
 • liker å samarbeide med andre.

Personlig egnethet vektlegges. 


Vi tilbyr 

Mulighet til å være med å utvikle og kvalitetssikre tjenesten. 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på 
søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Arbeidsgiver: Sykehuset Innlandet HF
Sted: Brumunddal
Stillingstittel: Prosjektleder/fagutvikler
Stillinger: 1
Heltid/Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4796765339


Kontaktinformasjon
Per Anton Emanuel Åhrén, ass.direktør, tlf. 473 44 923


Lenke til annonsen

Søk på stillingen


Annonsen er fra Psykologtidsskriftets mai-utgave som har utgivelse 2. mai 2024 

 

Søknadsfrist
25. mai 2024