Nora Paulsen Skjerdingstad

Nora Paulsen Skjerdingstad

Grupper:

Complexity in treatment Outcome, Psychopathology and Epidemiology (COPE), (ikke noe norsk navn)

Psykologisk institutt, Samfunnsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo

https://www.sv.uio.no/psi/english/research/groups/cope/

Status: Team member / gruppemedlem

 

Psychosystems Lab,

University of Amsterdam, Psychology Department

http://psychosystems.org/people

Status: Group member - student / Studentmedlem

 

The Oxford Psychological Interventions for Children and adolescents (TOPIC) research group,

University of Oxford, Department of Experimental Psychology

https://www.psy.ox.ac.uk/research/topic-research-group

Status: Clinical practitioner / Group member

 

Forskningsprosjekter:

Little in Norway (LiN) Study - ledet av Vibeke Moe og Eivor Fredriksen,

Psykologisk institutt, Samfunnsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo

https://www.sv.uio.no/psi/forskning/prosjekter/liten-i-norge/index.html