Ida Sund Morken

Ida Sund Morken

Tilknytninger

  • NTNU Institutt for Psykologi, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Trondheim
  • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (R-BUP) Øst og Sør
  • Prosjektgruppen Tidlig Trygg i Trondheim