Du er her

PhD stipendiat

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) er et interfylkeskommunalt samarbeid (IS) mellom fylkeskommunene Oppland, Hedmark og Østfold. TkØ har følgende kjerneoppgaver; spesialistbehandling, forskning, fagutvikling og kompetanseheving. Det er i dag ca. 40 medarbeidere knyttet til senteret. De som ansettes i TkØ blir ansatt i Østfold fylkeskommune, som er kontorfylke for TkØ. Arbeidssted er Oslo, Majorstuen.

PhD stipendiat (tannpleier, tannlege eller psykolog) til forskningsprosjekt om oral helseadferd hos pasienter med odontofobi

TkØ og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) samarbeider om et forskningsprosjekt om pasientstøttet motivasjon for oral helseatferd. Hensikten med prosjektet er å undersøke betydningen av pasientstøtte og motivasjon for oral helseatferd, helseatferd, helse og livskvalitet blant pasienter med odontofobi.

Hos TkØ behandles bl.a. pasienter med odontofobi, gjennom TOO-prosjektet (tilrettelagt tannhelsetilbud til torturoverlevere, overgrepspasienter og pasienter med odontofobi (mer informasjon på www.tkost.no). TkØ har begrenset informasjon om hvordan det går med pasientene etter at de avslutter sin behandling i TOO prosjektet. Stipendiaten vil ha forskningsområde på denne pasientgruppen.

Stipendiaten tilsettes hos TkØ, under forutsetning om opptak til doktorgradsprogrammet.  Opptak til doktorgradsprogrammet vil være hos Universitetet i Sørøst-Norge. Doktorgradsløpet har en varighet på 4 år, der 1 år er fordelt som pliktarbeid i perioden. De første 3 månedene av perioden vil gå med til å utarbeide en prosjektbeskrivelse for 4-års perioden i samarbeid med veileder(e). Prosjektbeskrivelsen skal godkjennes. USN har hovedveiledere og TkØ biveileder.

For opptak må søkeren ha en 5-årig høyere gradsutdannelse (mastergrad) med vektet gjennomsnittskarakter B eller bedre. Institusjonen kan etter særskilt vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak. Opptak til PhD-utdanningen formaliseres ved at det inngås skriftlig avtale mellom PhD-kandidat, veileder(e) og USN.

Arbeidsgiver og arbeidssted vil være TkØ. Det må påregnes oppmøte og deltakelse med pålagte fag/oppgaver hos USN.

Ta gjerne kontakt for en uformell prat med førsteamanuensis Anne Elisabeth Münster Halvari som er prosjektleder og hovedveileder.

Tiltredelse: 1. oktober 2019.

Kontaktpersoner for stillingen

Anne Halvari, førsteamanuensis ved USN, e-post Anne.Halvari@usn.no, tlf. 415 08 413 og Vibeke Ansteinsson forskningsleder ved TkØ, e-post vibekean@ostfoldfk.no, tlf. 934 97 026.

For å søke på stillingen må du bruke elektroniske søknadsskjema, som du finner på nettsiden til Østfold fylkeskommune https://www.ostfoldfk.no/om-fylkeskommunen/ledig-stilling/phd-stipendiat-tannpleier-tannlege-eller-psykolog.109477.aspx

ID til søknadsskjema: ID 2575

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

 

Søknadsfrist
30. august 2019