Du er her

Pedagogisk psykologiske rådgivere og psykolog

TØNSBERG KOMMUNE • BARN OG UNGE • PP-TJENESTEN
  • 100 % fast stilling som ped. psyk. rådgiver fra 15.08.19
  • 80 % fast stilling som ped. psyk. rådgiver med mulighet for utvidelse fra 15.08.19
  • 100 % vikariat som psykolog fra 01.05.19 til 30.06.20

Søkere må ha utdanning som cand.psychol., cand. spec.paed., cand.ed. eller tilsvarende. Den tilsatte må disponere bil i tjenesten. Lønn etter avtale.

Arbeidsoppgavene vil omfatte utredning av barn og unge og oppfølging i barnehage og skole på individ- og systemnivå. System- og tverrfaglig arbeid vektlegges. Det vil være muligheter for samtaler og forebyggende behandling i psykologstillingen. Det er ønskelig med kjennskap til PPT sitt arbeidsfelt og oppgaver.

PPT er en del av virksomhet Barn og unge og er en tverrfaglig tjeneste med psykologer, pedagoger og klinisk sosionom. De ansatte har høy faglig kompetanse og lang erfaring. Det er et godt fag- og arbeidsmiljø.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: tjenesteleder Harald Ring, tlf. 992 49 400, e-post harald.ring@tonsberg.kommune.no

Se fullstendig utlysing og søknadsskjema på www.tonsberg.kommune.noledige stillinger.

 

Annonsen er fra Tidsskriftets Mars-utgave som utkommer 01.mars 2019

Arbeidssted
TØNSBERG KOMMUNE • BARN OG UNGE • PP-TJENESTEN
Søknadsfrist
15. mars 2019