Du er her

Oppsummert

Oppsummert
Publisert
1. juli 2008
Fordommer mot «sorte» mennesker
Publisert
1. juli 2008
Fordommer mot «sorte» mennesker
Publisert
1. juli 2008
Fordommer mot «sorte» mennesker
Publisert
1. juli 2008
Fordommer mot «sorte» mennesker
Publisert
1. juli 2008
Oppsummert
Publisert
1. april 2008

Hvorfor blir så mange mennesker tydelig aggressive og til dels voldelige i alkoholpåvirket tilstand? At alkohol fjerner hemninger, gir bare noe av forklaringen.

Oppsummert
Publisert
1. april 2008

Er det lettere å være slem om en får være anonym? Zimbardos funn tydet på det. Men blir en også mer gjerrig og gnien uten vitner? Ikke nødvendigvis. For hva om «Gud ser deg»?

Oppsummert
Publisert
1. mars 2008

Skalaen «Motstand mot endring» måler motstand mot endring som en disposisjon hos individer. Instrumentet kan være nyttig i både organisasjonspsykologisk og klinisk sammenheng.

Oppsummert
Publisert
5. januar 2008

Amerikansk ungdom rangerer media som sin viktigste kilde til informasjon om seksualitet. De mest populære TV-programmene blant ungdom har da også betydelige innslag av sex, noe som påvirker både atferd og holdninger.

Oppsummert
Publisert
5. januar 2008

Vår sivilstatus kan bidra til det bildet andre danner seg av oss. Enslige betraktes som alt fra mer uærlige til mindre pene, og utsettes for både fordommer og diskriminering. Og dét uten at folk flest synes å være klar over det.

Sider