Du er her

1 kommentarer til Familievold, høykonflikt og foreldrefremmedgjøring

Anja Bredal hevder i Psykologtidsskriftet at «foreldrefremmedgjøring» (FF) og «høykonflikt» er tilslørende begreper der det er vold i nære relasjoner. Det er jeg enig i.