Du er her

1 kommentarer til Er psykologer rammet av Pollyanna-syndromet? 

Kan psykologer bli så opptatt av de gode sidene ved mennesket at det kan være skadelig?