Du er her

1 kommentarer til Et begrep som beskriver virkeligheten

Begrepet «foreldrefremmedgjøring» er på ingen måte til hinder for å se barnets behov. Tvert imot adresser det ekte problemer i den virkelige verden.