Du er her

1 kommentarer til Foreldre har avgjørende betydning for barns utvikling

Fredrik Sylvester Jensen tar feil når han påstår at foreldre har liten innflytelse på barns utvikling.