Du er her

2 kommentarer til Foreldre­fremmedgjøring

Meland beskriver foreldrefremmedgjøring og advarer fagfolk mot å overse fenomenet.