Du er her

0 kommentarer til Utydelig om etikk fra sjefredaktøren

Som psykologer bør vi unngå å automatisk slå ring rundt egen profesjon når det rettes kritisk søkelys mot oss.