Du er her

1 kommentarer til Når fagfolk lover for mye

Det er etisk problematisk når fagfolk låner autoritet til selvhjelpslitteratur som lover mer enn den kan holde.*